Voltride sähköisten kulkuneuvojen vuokrauksen yleiset ehdot.

 1. Määritelmät:
 • Palveluntarjoaja – Voltride OÜ, osoite Telliskivi 60/1, laenutus@voltride.com, puhelin 6004099, www.voltride.com/fi/rent
 • Asiakas – yksityishenkilö, Viron tasavallan kansalainen, vähintään 18-vuotias, ellei toisin mainita.
 • Tuote – sähköpotkulauta, sähköinen rullalauta, yksipyöräinen tasapainoskootteri, sähköpyörä, tasapainoskootteri ja mukana toimitettavat laturit, kaukosäädin tai muu tuote, jota Palveluntarjoaja päättää tarjota Asiakkaille sovitun ajanjakson ajaksi.
 • Palvelu – Palveluntarjoajan Tuotteen vuokraus Asiakkaalle näiden Ehtojen mukaan ja sovitun ajan.
 • Vuokrauksen yleiset ehdot muodostavat Palvelun tarjoamista koskevan Sopimuksen, jonka osapuolet ovat Palveluntarjoaja ja Asiakas.
 • Liitteen 1 sähköisiä kulkuneuvoja koskevat säännöt ovat erottamaton osa Sopimusta.
 1. Palvelun ehdot
 • Asiakkaalla on täysi ja ehdoton vastuu Tuotteen ja lisävarusteiden säilyttämisestä ja huolellisesta käytöstä toimituksesta palauttamiseen ja Palveluntarjoajan työntekijän hyväksymiseen asti.
 • Tuotteen ja lisävarusteiden vastaanottamisesta Palveluntarjoalta palauttamiseen Palveluntarjoajalle, Asiakas vastaa täydellisesti ja ehdoitta kaikista mahdollisista lakien ja asetusten rikkomisesta, onnettomuuksista, vammoista, kuolemasta ja vahingoista, joita Asiakkaalle voi tapahtua tai Asiakas aiheuttaa  kolmansille osapuolille tai heidän omaisuudelleen. (sis. tuotevian, vaatimustenvastaisuuden, virheen, tekniset toimintahäiriöt, rikkoutumisen, akun purkautumisen jne.). Asiakas vapauttaa Palveluntarjoajan kokonaan vastuusta ja sitoutuu korvaamaan kaikki Tuotteen käyttöön liittyvät vaatimukset, sakot, kustannukset ja vahingot.
 • Asiakas vahvistaa myös, että ennen Tuotteen käyttöä hän on lukenut voimassa olevan liikennelain ja -määräykset sekä Liitteessä 1 annetut turvallisen ajamisen säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.
 • Asiakas vahvistaa myös, että Tuote ja siihen liittyvät lisävarusteet ovat Palveluntarjoajan omaisuutta ja että Asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa, muuttaa, korjata, rikkoa tai vahingoittaa Tuotetta tai sen lisävarusteita millään tavalla.
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata, myydä, panttaa tai muuten siirtää Tuotetta kolmannelle osapuolelle.
 • Asiakkaan ei saa antaa Tuotetta muiden henkilöiden käyttöön 100 euron sakon uhalla. Kuitenkin, jos Asiakas antaa Tuotteen toisen henkilön käyttöön, Asiakas on täysin vastuussa kaikesta, joka tällaisen käytön aikana tapahtuu (tuotteen vaurioituminen, onnettomuudet, vammat, kuolema, kolmansien osapuolien ja heidän omaisuutensa vahingot, vaatimukset, sakot jne).
 • Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle Tuotteen virheistä heti Tuotteen saatuaan Palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja suosittelee mahdollisten puutteiden havaitsemisen lisäksi, että tarkistat tuoteasetukset ja tarvittaessa korjaat ne ennen Palvelun käyttöä. Asiakkaan on kielletty muuttaa tuoteasetuksia itsenäisesti. Alkuperäisten asetusten palauttamisen palvelumaksu on 25Eur.
 • Jos Tuotteen akku ja/tai Tuotteen kauko-ohjain tyhjenee vuokrausjakson aikana, Asiakas sitoutuu lataamaan tuotteen akun ja/tai kauko-ohjaimen alkuperäisellä laturilla, joka toimitettiin Tuotteen mukana. Tuotetta ei saa jättää tyhjentyneen akun kanssa. Tuotteen lataaminen muulla laturilla kuin alkuperäisellä laturilla on kielletty. Lataamisen jälkeen latauspistoke on suljettava latauspistokkeen kannella kosteusvaurioiden estämiseksi.
 • Asiakas vastaa Tuotteen ja sen lisävarusteiden käytön aikana tapahtuneista vammoista, jotka ovat ristiriidassa vastaavan tuotteen käyttöohjeiden kanssa (mukaan lukien vaarallinen ajotyyli, liikennelain noudattamatta jättäminen, ajo sateessa, märässä maassa ja vedessä). Tuotteella ei voi ajaa useampi henkilö samaan aikaan, eikä sillä voi hinata tai työntää henkilöä, joka liikkuu toisen kevyen moottoriajoneuvon, pyörän tai muun ajoneuvon kanssa tai edellämainittuja ajoneuvoja silloin, kun niitä ei käytä toinen henkilö.
 • Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheistä ja vaatimustenvastaisuudesta, joita voi ilmetä Tuotteen normaalin käytön aikana. Tuote on sähkölaite, jolla voi ilmetä toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat vammoja myös silloin, kun sitä on huollettu vaatimusten mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tällaisista seurauksista. Asiakkaan on noudatettava riittäviä varotoimenpiteitä tällaisten seurausten välttämiseksi. Kypärän ja muiden suojavälineiden käyttäminen sekä ajo- ja sopimusehtojen huolellinen noudattaminen ovat välttämättömiä vammojen ja loukkaantumisen tai muiden vaurioiden vähentämiseksi.
 • Tuotteen käytön jatkaminen on kiellettyä, jos Tuote vaurioituu tai jos siinä on vikoja tai puutteita. Tällöin Asiakkaan on välittömästi otettava yhteyttä Palveluntarjoajaan ja sovittava jatkotoimista. Tuotteen käytön jatkaminen tilanteissa, joissa on tapahtunut loukkaantumisia tai puutteita tai virheitä on syntynyt, aiheuttaa asiakkaalle vanhingonkorvausvaatimuksen 100Eur asti.
 • Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle kirjallisesti näissä Yleisissä ehdoissa mainittuun sähköpostiosoitteeseen onnettomuudesta, rikkoutumisesta, vaurioista, terveysvahingoista, varastetuista tai kadonneista Tuotteista mahdollisimman pian, mutta viimeistään 24 tunnin kuluttua tapahtumasta. Jos tapahtuman seurauksena syntyi terveys- tai omaisuusvahinkoja tai Tuote varastettiin, Asiakas sitoutuu antamaan poliisille raportin 24 tunnin sisällä tapahtumasta.
 • Palveluntarjoaja tarkistaa palautetun Tuotteen ja lisävarusteiden kunnon ja niiden on vastattava tilaa, jossa Tuote on annettu asiakkaalle, ja oltava täydellisiä. Palautuksen yhteydessä havaitut viat ja vauriot poistetaan Asiakkaan kustannuksella Palveluntarjoajan hyväksymän hinnaston perusteella.
 • Asiakkaan on palautettava Tuote Palveluntarjoajalle sovitun vuokrajakson päättyessä tai ennen sitä. Jos palautetaan aikaisemmin, käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa ei korvata. Myöhästyneestä palautuksesta veloitetaan lisämaksu, jonka määrä on sovitun vuokrajakson tuntihinnan kaksinkertainen hinta.
 • Jos Tuotetta ei palauteta 3 päivän kuluessa vuokrajakson päättymisestä, Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia Asiakkaalta enintään 300 euron sopimussakko ja korvausta vuokratun Tuotteen, laturin, kaukosäätimen ja lisävarusteiden hinnasta vähittäismyyntihintojen perusteella. Asiakas sitoutuu korvaamaan vastaavan vaatimuksen Palveluntarjoajalle 7 päivän kuluessa vastaavan vaatimuksen vastaanottamisesta.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä tarjoamasta Palvelua asiakkaalle ilmoittamatta syytä. Tällöin Palvelusta maksettu vuokra ja takuumaksu palautetaan Asiakkaalle. Palveluntarjoaja ei korvaa muita vaurioita ja vaatimuksia.
 1. Palvelusta maksaminen, vakuus, peruutus ja viivästyskorot
 • Asiakas maksaa Palvelusta tekemällä ennakkomaksun varauksen yhteydessä Verkkokaupassa tai Palveluntarjoajan luona ennen Tuotteen luovuttamista Palveluntarjoajan tarjoamilla maksutavoilla.
  Maksamisen jälkeen Verkkokaupassa Palveluntarjoaja lähettää yhden työpäivän kuluessa varausvahvistuksen ja ohjeet Tuotteen vastaanottamisesta ja -paikasta.
  Tuote luovutetaan varauksen tehneelle tai varauksessa ilmoitetulle henkilölle esittämällä henkilöllisyystodistus.
  Asiakkaille, jotka haluavat vuokrata Tuotteen ilman varausta, tarjotaan Palvelu yleisessä jonossa, jos on vapaita ​​Tuotteita. Henkilöllisyystodistus vaaditaan.
 • Maksamalla luotto- tai pankkikortilla Palveluntarjoaja voi periä jokaisesta suoritetusta maksusta palvelumaksun, joka lisätään jokaiselle palvelutilaukselle. Palvelumaksu on Visa/Mastercard -palvelumaksu. Asiakkaan pankki voi periä lisämaksuja luotto- tai maksukortin käytöstä.
 • Varauksen peruuttaminen:
  1. viimeistään 48 tuntia ennen Palvelun alkua, hyvitämme 80% ennakkomaksusta.
  2. alle 48 tuntia ennen Palvelun alkua, hyvitämme 20% ennakkomaksusta.
  3. Voit perua varauksen lähettämällä ilmoituksen sähköpostitse  Palveluntarjoajan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoaja vahvistaa peruutuksen yhden työpäivän kuluessa. Palautettava summa palautetaan Asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille kahden viikon kuluessa.
  4. Palveluntarjoajalla on oikeus asettaa erilaisia ​​peruutusehtoja korkean kysynnän ajanjaksoiksi. Näihin Ehtoihin tehdään tässä tapauksessa vastaava muutos.
 • Maksettaessa Palvelusta tai viimeistään ennen Tuotteen luovuttamista tai vastaanottamista Palveluntarjoajalta, Asiakkaan on jätettävä Vakuus Palveluntarjoajalle: 100-500 eur, vuokratun Tuotteen arvosta riippuen. Vakuus voidaan maksaa käteisellä, luottokorttivarauksella tai suorittamalla maksu Palveluntarjoajan pankkitilille.
  Vakuus palautetaan Asiakkaalle sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Tuotteen. Jos tuotetta ei palauteta vastaavassa kunnossa kuin Tuote oli vastaanottamisen hetkellä, Asiakas palauttaa Tuotteen myöhässä tai on ilmennyt muita olosuhteita (menetykset tai onnettomuudet, sakkovaatimus, muut kulut jne), Joiden vuoksi Palveluntarjoajalla on tai voi olla vaatimuksia Asiakkaalle. Palveluntarjoajalla on oikeus pitää Vakuus, kunnes asiaan liittyvät olosuhteet selviävät. Jos Asiakas kieltäytyy maksamasta Palveluntarjoajan esittämiä laskuja tai vaatimuksia tai viivästyy niiden maksamisella, Palveluntarjoajalla on oikeus vähentää vastaavat korot ja määrät Vakuudesta. Jos Vakuus ei riitä, Asiakas sitoutuu maksamaan pyydetyn määrän ja viivästyskorot Palveluntarjoajalle Palveluntarjoajan ensimmäisestä pyynnöstä.
 • Jos Asiakkaan maksaa myöhässä, lasketaan viivästyskorko 0,1% päivässä.
 • Asiakas maksaa kaikki maksettavat määrät Palveluntarjoajan tarjoamilla maksutavoilla. Jos maksua ei makseta, Asiakas valtuuttaa Palveluntarjoajan veloittamaan vastaavan summan asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Jos valittujen maksutapojen käyttö epäonnistuu, Palveluntarjoaja voi käyttää muita menetelmiä. Asiakas sitoutuu korvaamaan kaikki Palveluntarjoajalle velkojen perinnästä aiheutuvat kulut, mukaan lukien kohtuulliset juridiset kulut, jos Asiakas ei maksa Palveluntarjoajalle erääntyneitä summia ajallaan.
 1. Hinnat
 • Kaikki hinnat ovat euroissa ja sisältävät arvonlisäveron, ellei ole selvästi ilmoitettu, että se on ilman arvonlisäveroa.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintoja milloin tahansa. Jos Verkkokaupan hinta on muuttunut sen jälkeen, kun Asiakas on toimittanut tilauksen ja maksanut siitä, Palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan Palvelun tilauksen ajankohtana voimassa olevien hintojen mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia korvausta hintaerosta.
 1. Toimitusaika
 • Varaukset käsitellään 1 työpäivän kuluessa ja Asiakkaalle annetaan vastaava vahvistus. Varauksia lyhyemmällä varoitusajalla harkitaan, jos mahdollista.
 • Palveluntarjoaja varmistaa mahdollisuuksien mukaan Tuotteiden saatavuuden Asiakkaille, joilla on vahvistetut varaukset. Jos varattua Tuotetta ei ole jostakin syystä saatavilla (esim. edellinen asiakas ei palauta sitä ajoissa tai palauttaa tuotteen muodossa, jota ei voida käyttää, jne), Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan ennen vuokrajakson alkamista. Palveluntarjoaja voi myös tarjota Asiakkaalle toisen Tuotteen tilalle.
 • Muissa tapauksissa tuotteiden saatavuutta ei taata.
 1. Muut ehdot
 • Sopimukseen sovelletaan Viron tasavallan lakia, ja sitä tulkitaan Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti.
 • Lainsäädäntöä voidaan soveltaa velvoitteiden täyttämiseen, esimerkiksi  liikennelakeja ja -määräyksiä, joiden vaatimuksia Asiakas sitoutuu noudattamaan.
 • Osapuolten väliset väärinkäsitykset ratkaistaan ​​osapuolten välisten neuvottelujen avulla. Jos tämä ei ole mahdollista, tapaus käsitellään Harjun tuomioistuimessa Viron tasavallan lakien mukaisesti.
 • Voltride-verkkokaupan sopimusehtoja sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, yksityisyyden suojaan ja luottamuksellisuuteen.
 • Palveluntarjoajan kokonaisvastuu sopimuksesta johtuvista korvausvaatimuksista, mukaan lukien sopimukseen perustumattomista velvoitteista tai muista syistä johtuvat vaatimukset, on enintään 500 euroa tai Palveluntarjoajalle maksettu summa Tuotteen vuokra-ajanjaksosta, jonka aikana tapahtuma tai onnettomuus tapahtui, riippuen siitä kumpi tahansa on vähemmän.
 • Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingoista tai velvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai laiminlyönnistä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä, mukaan lukien luonnonkatastrofit, maanjäristykset, tulipalot, tulvat, sota, terrorismi, mellakat, työ- tai sotilaalliset konfliktit, lakko, pandemiat, epidemia, laajamittainen verkkohyökkäys, tuomioistuimen päätös, valtion tai sotilaallinen toiminta.
 • Hyväksymällä nämä yleiset ehdot, Asiakas vahvistaa lukeneensa ne ja sitoutuu noudattamaan tätä sopimusta.

Liite 1: Sähköisiä kulkuneuvoja koskevat säännöt

 

 1. Turvallisuus

1.1 Ennen Tuotteen käyttöä tarkista huolellisesti sen turvallisuus, mukaan lukien:

a) rungon kunto;

b) renkaat ja varmista, että ne eivät ole tyhjiä tai että mikään ei estä niitä liikkumasta;

c) jarrujen toimivuus;

d) akun varaustila;

e) Tuotteen soittokellon toimivuus;

f) Tuotteen valot ja heijastimet, jos aiot ajaa Tuotteella pimeässä;

g) että Tuote on ehjä, eikä teknisesti viallinen;

h) sinun on noudatettava kaikkia ohjeita, jotka on saatu Tuotteen toimittamisen ja vastaanottamisen yhteydessä.

1.2 Varmista koko matkan ajan, että Tuote ja sen toiminta ovat yllä olevien turvallisuusvaatimusten mukaisia. Jos huomaat matkan aikana, että Tuote ei täytä turvallisuusvaatimuksia, tai huomaat jotain muuta vaarallista virhettä tai toimintahäiriötä, sinun on lopetettava Tuotteen ajaminen mahdollisimman pian ja ilmoitettava Palveluntarjoajalle kunnosta Ehtojen kohdan 2.11 mukaisesti.

 1. Tieturvallisuus

2.1 Tuotetta on aina  käytettävä turvallisella tavalla. Ajaessasi tai käyttäessäsi Tuotetta suostut:

a) noudattamaan kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -määräyksiä;

b) käyttämään suojavarusteita yllä olevien suositusten ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joita voidaan pitää kohtuullisina henkilövahinkojen estämiseksi Tuotetta ajaessasi, mukaan lukien kypärän, suojavälineiden ja sopivien jalkineiden käyttö;

c) olemaan käyttämättä Tuotetta, jos olet käyttänyt alkoholia, huumeita, lääkkeitä tai muita aineita, jotka voivat heikentää kykyäsi käyttää Tuotetta turvallisesti;

d) noudattamaan nopeusrajoituksia ja säätämään nopeutta ajokokemuksesi, tienolosuhteiden, tuotteen tämänhetkisen tilan (esim. akun varaustaso, jarrut jne), sääolosuhteiden, liikennetiheyden ja muiden olosuhteiden mukaan, jotta voit pysähtyä törmäämättä tai pudotettaessa esteelle;

e) olemaan käyttämättä matkapuhelinta, tablettia, kannettavaa tietokonetta, musiikkisoitinta tai muuta laitetta, jos se saattaa häiritä sinua ja vähentää kykyäsi käyttää tuotetta turvallisesti;

f) olemaan ajamatta tuotetta päällystämättömillä teillä, veden läpi tai paikoissa, joissa se on kielletty, laiton tai häiritsee muita;

h) olemaan ajamatta tuotetta moottoriteillä tai rajoitetuilla teillä;

i) olemaan ajamatta Tuotetta vastakkaisella kaistalla;

j) olemaan ajamatta Tuotetta vain jalankulkijoille tarkoitetuilla teillä, ellei muuta ole käytettävissä. Tässä tapauksessa voit liikkua jalankulkijan nopeudella lähellä jalankulkijoita;

k) olla ajamatta valtatiellä ja muualla lailla kielletyllä alueella;

l) olemaan ajamatta Tuotetta huonoissa tai vaarallisissa sää- tai tieolosuhteissa, kuten lumi, rake, jää, jääsade tai ukonilma;

m) välttämään Tuotteen suurimman sallitun painon ylittämistä;

n) että et anna Tuotetta muille ihmisille käytettäväksi etkä hinaa tai työnnä muita ihmisiä/ajoneuvoja;

o) välttämään esineiden, kuten matkalaukkujen, reppujen, laukkujen ja/tai vastaavien, kuljettamista, jos tämä heikentää kykyäsi käyttää Tuotetta turvallisesti;

p) käyttämään vaaleansävyisiä vaatteita tai käyttämään heijastinta, jotta muiden tienkäyttäjien on helppo huomata sinut.

 1. Pysäköinti ja varastointi

3.1 Asiakkaan:

a) on pysäköitävä Tuote sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;

b) on pysäköitävä siten, että estetään tahattomat vahingot Tuotteille tai varkaudet

c) on pysäköitävä tai säilytettävä Tuote paikassa, jossa Tuote ei vaurioidu veden tai lämpötilan takia tai muusta syystä

d) Älä jätä Tuotetta autoon, joka on alttiina auringolle, sillä se voi aiheuttaa Tuotteen ja akun ylikuumenemisen.

e) Säilytä Tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä, jossa kosteus, liiallinen kylmä tai lämpö tai muut esineet eivät voi vahingoittaa Tuotetta.
f) Kun asetat Tuotetta kuljetusta varten auton tavaratilaan, varmista, että Tuote on kiinnitetty kunnolla eikä muut esineet voi vahingoittaa sitä.

Lataaminen

Lataa akku täyteen jokaisen käytön jälkeen. Älä jätä ladattua tuotetta vartioimatta.

 1. Lataa akku sammuttamalla Tuote ensin.
 2.  Käytä vain alkuperäistä laturia.
 3.  Aseta laturi pistorasiaan ja sitten Tuotteen latauspistokkeeseen. Älä käytä liiallista voimaa latauskaapelin asettamisessa.
 4.  Älä lataa tuotetta heti ajon jälkeen. Anna tuotteen jäähtyä puoli tuntia.
 5.  Tuotteen lataaminen on kielletty kosteassa paikassa, auringossa tai avotulen lähellä.
 6.  Lataus kestää yleensä 3-8 tuntia mallista riippuen. Asiaankuuluvat tiedot Palveluntarjoaja toimittaa Tuotteen toimituksen yhteydessä.
 7.  Jos laturissa palaa punainen valo, Tuote latautuu. Kun vihreä valo syttyy, Tuote on ladattu 100%. Irrota sitten laturi tuotteesta. Aseta latauksen jälkeen latauspistokkeen kansi takaisin kosteusvaurioiden välttämiseksi.
 8.  Tuotetta on suositeltavaa ladata huoneenlämmössä, 15-25 asteessa. Muuten on olemassa vaara, että Tuotteen akku voi vaurioitua.