Elektrilise tõukeratta lõppkasutaja garantii

Lõppkasutaja garantii katab kõik tootjapoolsed materjali ja töö defektid, mis ilmnevad või tekivad toote tavapärase kasutamise tagajärjel. Tehnilised näitajad nagu tippkiirus, sõiduulatus, ronimisvõime ja pidurdusjõud ei ole tagatud ja need on toodud ainult võrdlusena. Eelnimetatud väärtused ei saa olla lõppkasutaja garantiinõude aluseks.

Lõppkasutaja garantii kehtib algsele ostjale, ainult neile tõukeratastele, mille on eraisik Voltridest ostnud isiklikuks kasutamiseks. Lõppkasutaja garantii ei kehti kasutatuna ostetud tõukerattale ja/või ärilotstarbel kasutamise korral. Kõik garantiinõuded tuleb lahendada Voltride Service-ga.

Elektrilise tõukeratta lõppkasutaja garantii kehtib järgmistel perioodidel või läbisõiduni 2000km, olenevalt sellest, kumb täitub varem:

Tõukeratta kere – 2 aastat

 • Platvorm
 • Mootorita ratas
 • Esikahvli komplekt
 • Tagumise kahvli komplekt
 • Kontroller
 • Lenksupost ja kinnitus
 • Juhtraud
 • Laadimispesa

Muud komponendid – 6 kuud

 • Aku (sisemine)
 • Väline aku
 • Akulaadija
 • Mootoriga ratas
 • Ekraan ja välised lülitid
 • Elektrooniline gaas
 • Elektrooniline pidur
 • Mehaaniline pidur pidurihoovaga
 • Välised kaablid
 • Voltimismehhanism
 • Kaelakauss
 • Vedrustus/amortisaatorid
 • Esituli

Väikesed komponendid – 3 kuud

 • Esimene porilaud
 • Tagumine porilaud
 • Kell, helkurid
 • Pidurituli
 • LED-riba ja ilutuled
 • tugijalg

Kuluosad ei kuulu lõppkasutaja garantii alla. Kuluosade hulka kuuluvad rehvid, piduriklotsid ja kettad, piduritrossid, kahvlikatted, laadimispistiku kate, käepidemed, nagisev või logisev roolisammas või voltimismehhanism, lahtised poldid, kruvid, klambrid ja tihvtid jne. Kasutaja vastutab elektritõukeratta tehnilise seisundi kontrollimise ja vajadusel hooldamise eest enne iga sõitu.

Regulaarne hooldus lõppkasutaja poolt:

– rehvide seisukord. Kontrollige enne iga sõitu. Rehvirõhk peab olema 2,4-3,2At, sõltuvalt kasutaja kaalust ja rehvitüübist. Ka uue tõukeratta rehvirõhku tuleb kontrollida enne esimest sõitu. Kontrollige ka rehvide kulumist ja vigastusi. Ärge kasutage tõukeratast, kui rehvirõhk on liiga madal või rehvid on kulunud.

– tuled ja helkurid. Kontrollige enne iga sõitu. Ärge kasutage tõukeratast, kui tuled ei tööta.

– kell või signaal. Kontrollige enne iga sõitu. Ärge kasutage tõukeratast, kui kell või signaal ei tööta.

– pidurikontroll – enne iga sõitu. Kontrollige pidurite tõhusust ja piduriklotside kulumist. Puhastage määrdunud pidurid. Ärge kasutage tõukeratast, kui pidurid ei tööta korralikult või on kulunud.

– kontrollige lenksu, lenksuposti ja voltimismehhanismi loksu, kas tugijalg on kinni, samuti teised esemed ning pingutamist vajavaid polte ja kruvisid. Parandage vead võimaluse korral. Muul juhul küsige abi Voltride Service’ilt. Ärge kasutage tõukeratast, kui mõni nimetatud element on korrast ära.

Veateated. Enne iga sõitu kontrollige, kas ekraanil kuvatakse teateid. Vigade korral ärge kasutage tõukeratast.

Vedrustus. Kontrollige regulaarselt, kas amordid ja vedrustus vajavad hooldust (määret, reguleerimist).

– Üldine seisund. Kontrollige regulaarselt ega tõukeratta keres pole vigastusi, pragusid või auke, mis võivad põhjustada vee- või tolmukahjustusi. Kontrollige ka muid komponente, mis vajavad hooldust.

Kui te pole kindel, kas hooldust on vaja või mitte, võtke ühendust Voltride teenindusega..

Vaadake ka allpool toodud garantiid välistavaid asjaolusid ning hoolduse, laadimise ja ladustamise reegleid.

Garantii välistused, hoolduse, laadimise ja ladustamise reeglid

Garantii ei hõlma järgmisi juhtumeid:

 • tooted, mis pole ostetud Voltridest.
 • vale või puuduv dokumentatsioon, sealhulgas originaalarve puudumine või lahknevused arvel
 • tooted väljaspool garantiiaega,
 • Kahjud, mis on põhjustatud valest pakendamisest või valest käitlemisest saatmise ajal
 • Kasutatuna ostetud tooted
 • Tooted, mis on avatud või mis tahes viisil tuunitud (elektroonika või mehhaanika)
 • Tooted, mida on volitamata remonditöökoda / inimesed parandanud (või üritanud parandada)
 • Toodet on laaditud muu laadijaga kui originaal, üle laaditud või kui pole järgitud kasutusjuhendis toodud hooldus-, laadimis- ja hoiustamisjuhiseid.
 • Toote kahjustamine väärkasutamise ja / või hooletusse jätmise või kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimise tõttu
 • Kahjustused, mis on põhjustatud ülekoormusest / ülekaalust, trikkide proovimisest, võistlustel osalemisest, takistustesse, nagu äärekivid, piirded, kukkumisest, löögist või põrutusest
 • Kahjustused, mis on põhjustatud kokkupuutest äärmuslike temperatuuride, tule, vihma, vee ning muude vedelike, niiskuse, liiva, muda, lume, gaaside, tolmu või muude ainete põhjustatud kahjustustega.
 • elektroonilised- ja / või füüsilised kahjustused või purunemised, mis ei tulene tootmise defektist
 • Normaalse kulumise, vananemise ja sobimatu käitlemise või õnnetuste tagajärjel tekkinud kahjustused
 • Toote kasutamist on jätkatud pärast parandamist vajavate vigade tuvastamist.

Tõukeratta hoolduse, laadimise ja ladustamise reeglid

Lisaks ülaltoodud garantii välistamise tingimustele võib garantii kehtetuks muutuda, kui ei järgita allolevaid reegleid ja soovitusi (toodud ka kasutusjuhendis):

Laadimine:

 • Vältige sõidu ajal aku täielikku tühjenemist.
 • Ärge kunagi hoiustage elektritõukeratast tühja akuga, laadige alati 50–60%.
 • Enne laadimist veenduge, et elektritõukeratas, laadija ja laadimisport on kuivad.
 • Ärge laadige elektritõukeratast kohe pärast kasutamist. Enne laadimist laske sellel 1 tund jahtuda.
 • Kasutage ainult originaallaadijat.
 • Ärge jätke elektritõukeratast laadimise ajal järelevalveta.
 • Paigutage elektritõukeratas ohutusse kohta, kus aku rikke korral oleks ümbritsevad kahjustused piiratud
 • Elektritõukeratast ei tohi jätta laadija külge pärast aku täielikku laadimist (roheline LED laadijal) rohkemaks kui 1 tunniks.
 • Vee või niiskuskahjustuste vältimiseks sulgege laadimispistiku kaas pärast laadimist
 • Laadige kuivas keskkonnas, eemal tuleohtlikest materjalidest temperatuuril 15–25 ° C.
 • Ärge laadige otsese päikesevalguse või tule lähedal.

Säilitamine ja puhastamine

 • Enne pikemaks ajaks ladustamist laadige elektritõukeratas 50–60% -ni.
 • Laadige elektritõukeratas (ka uus) ladustamisel iga 2 (kahe) kuu järel uuesti 50–60% -ni.
 • Hoidustage elektritõukeratast kuivas, temperatuuril 15–25 ° C, eemal tuleohtlikest materjalidest.
 • Ärge hoidke elektritõukeratast õues.
 • Enne puhastamist veenduge, et elektritõukeratas on välja lülitatud ja laadimispistik kaetud.
 • Ärge kasutage puhastamiseks vett, alkoholi, gaasi, petrooleumi ega muid vedelikke või lahusteid.
 • Ärge kasutage puhastamiseks survepesurit või veepüstoleid ega voolavat vett.
 • Elektritõukeratas ei ole veekindel. Ärge jätke seda vihma ega vee kätte ega leotage ega peske veega.

Hooldus

 • Enne iga kasutamist tuleb kasutajal kontrollida: (i) veateateid / signaale; ii) mehhaanilisi rikkeid; iii) liigset kulumist; iv) lahtiseid või purunenud osi; (v) muid kahjustusi või probleeme.
 • Probleemide ilmnemisel ei tohi kasutaja tõukeratast kasutada enne, kui probleemid on lahendatud.
 • Kuluosad nagu rehvid, piduriklotsid jne, mille remont ei vaja tõukeratta korpuse avamist võib kasutaja ise vahetada või remontida. Soovi korral võib pöörduda ka Voltride hooldusse.
 • Kõigi muude garantiiliste rikete korral peab lõppkasutaja pöörduma Voltride Service poole.
 • Elektriline tõukeratas vajab regulaarset hooldust, sarnaselt jalgrattaga või mis tahes muu sõidukiga.
 • Et tagada garantii kehtivus ja tõukeratta korrasolek tuleb seda hooldada kord aastas hooaja lõpus või läbisõidu järgi 300km, 1000km ja iga 1000km tagant. Hooldust teostab Voltride Service.
 • Kontrollige ka juhiseid: Regulaarne hooldus lõppkasutaja poolt.