Voltride Lõppkasutaja Garantii

Lõppkasutaja garantii kehtib algsele ostjale, ainult neile Toodetele, mille on eraisik Voltridest ostnud isiklikuks kasutamiseks. Lõppkasutaja garantii ei kehti kasutatuna ostetud Toodetele ja/või ärilotstarbel kasutamise korral. Kõik garantiinõuded tuleb lahendada Voltride Service-ga.

Lõppkasutaja garantii katab kõik tootjapoolsed materjali ja töö defektid, mis ilmnevad või tekivad toote tavapärase kasutamise tagajärjel. Normaalne kulumine kasutamise käigus ning kuluosad ei kuulu lõppkasutaja garantii alla. Palume samuti tutvuda garantiidokumendis tooded garantii välistustega nagu vihma ja veekahjustused, ülekoormus, kasutajajuhendi mittejärgimine ja muud.

Tehnilised näitajad nagu tippkiirus, sõiduulatus, ronimisvõime ja pidurdusjõud ei ole tagatud ja need on toodud ainult võrdlusena. Eelnimetatud väärtused ei saa olla lõppkasutaja garantiinõude aluseks. Lõppkasutaja kohustus on regulaarselt Toote korrasolekut kontrollida ja hooldada vastavalt garantiidokumendi osale: Regulaarne hooldus lõppkasutaja poolt. Samuti tuleb jälgida samas dokumendis toodud Toote laadimise ja ladustamise reegleid.

Voltride Lõppkasutaja Garantii tingimusi tuleb lugeda kooskõlas Voltride Üldtingimustega. Erinevuste korral rakendatakse garantiitingimustes toodut.

Elektrilise tõukeratta lõppkasutaja garantii – VAATA SIIT