Lõppkasutaja müügigarantii

Voltride lõppkasutaja garantii katab kõiki tootmisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel garantiiaja sees. Voltride lõppkasutaja garantii kehtib ainult seadme algsele ostjale ning katab ainult seadmeid, mis on ostetud eraisiku poolt isiklikuks kasutamiseks. Tehnilised näitajad nagu sõiduulatus ja ronimisvõime sõltuvad sõitja kaalust, teeoludest, sõidukiirusest ja tuulesuunast. Need ei ole tagatud vaid on välja toodud võrdlusena. Eelnimetatud väärtused ei saa olla garantiinõude aluseks.

Voltride lõppkasutaja garantii kehtib järgmistel perioodidel või läbisõiduni 2000km, olenevalt sellest, kumb täitub varem:

Kõik kergliikuri komponendid välja arvatud kuluosad ja aku  –  24 kuud

Aku – 12 kuud

Lõppkasutaja garantii ei kehti kasutatuna ostetud seadmetele ja/või äriliseks otstarbeks ostetud seadmetele. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast, mis on välja toodud toodete tehniliste andmete juures. Kui tehasegarantiid ei ole toote tehniliste andmete tabelis välja toodud, siis puudub antud tootel tehasegarantii.

Kuluosad

Kuluosad ei kuulu garantii alla. Kuluosade hulka kuuluvad rehvid, piduriklotsid, pidurikettad, piduritrossid, käepidemed, tõukerataste puhul voltimismehhanismi liikuvad osad, lahtised poldid, tihvtid, kuullaagrid jne. Kasutaja vastutab seadme tehnilise seisundi kontrollimise ja vajadusel hooldamise eest enne iga sõitu.

Et tagada garantii kehtivus ja seadme korrasolek tuleb seda hooldada kord aastas või läbisõidu järgi 300km, 1000km ning pärast seda iga 1000km tagant. Hooldust teostab Voltride Service.

Garantii ei hõlma:

 • Tooteid, mis pole ostetud Voltride’ist.
 • Tooteid, millel on vale või puuduv dokumentatsioon, sealhulgas tooteid, millele puudub originaalarve.
 • Tooteid mis on väljaspool garantiiaega,
 • Kasutatuna ostetud tooteid
 • Tooteid, mida on mis tahes viisil tuunitud või ümber ehitatud (elektroonika või mehhaanika)
 • Tooteid, mida on volitamata remonditöökoda / inimesed parandanud (või üritanud parandada). Kuluosi nagu rehvid, piduriklotsid jne, mille remont ei vaja tõukeratta korpuse avamist võib kasutaja ise vahetada või remontida. Soovi korral võib pöörduda ka Voltride’i teenindusse.
 • Tooteid, mida on laaditud muu laadijaga kui originaallaadija või pole jälgitud kasutusjuhendis välja toodud laadimise juhiseid.
 • Tooteid mille kahjustused on põhjustatud väärkasutamise ja / või hooletusse jätmise või kasutusjuhendis toodud juhiste mittejärgimise tõttu
 • Kahjustusi, mis on põhjustatud seadme kandevõime ületamisest, trikisõidust, võistlustel osalemisest, kukkumisest või põrutusest
 • Kahjustusi, mis on põhjustatud kokkupuutest äärmuslike temperatuuride või tulega.
 • Tooteid, mille kasutamist on jätkatud pärast parandamist vajavate vigade tuvastamist.
 • Kahjustusi, mis ei tulene tootmisdefektidest.
 • Normaalset kulumist.
 • Vedelikukahjustusi.

Elektrilise kergliikuri laadimise, pikaajalise hoiustamise ja puhastamise reeglid

Lisaks ülaltoodud garantii välistamise tingimustele võib garantii kehtetuks muutuda, kui ei järgita allolevaid reegleid (täpsemad juhised on toodud välja iga seadme kasutusjuhendis):

Kergliikuri laadimine

Lülitage seade enne laadimist välja. Ühendage laadija kõigepealt vooluvõrku ja alles seejärel seadme külge. Elektrilist kergliikurit on soovitatav laadida toatemperatuuril.

⚠️HOIATUS!

ÄRA lae kergliikurit, kui kergliikur, selle laadimispesa või laadija on märg.

ÄRA lae kergliikurit, kui selle aku on saanud kahjustada või on puutunud kokku veega.

Pärast laadimist pane alati laadimispesa kork tagasi laadimispesa peale.

Täpsemad juhised oma seadme laadimise kohta leiate selle kasutusjuhendist.

Kergliikuri pikaajaline hoiustamine

Lülitage seade välja ja ühendage laadija ladustamise ajaks selle küljest lahti. Veenduge, et aku laetustase oleks umbes 50-60%. Kontrollige vähemalt kord kuus aku laetustaset. Kui see on langenud, laadige akut, kuni see on laetud umbes 50-60%. Hoidke kergliikurit kuivas ruumis temperatuuril umbes 15-25°C.

⚠️HOIATUS!

ÄRGE hoiustage kergliikurit märgades tingimustes ega temperatuuril, mis on madalam kui 15°C.

ÄRGE hoiustage kergliikurit tühja akuga, see võib põhjustada jäädavate kahjustuste tekkimist.

Täpsemad juhised oma seadme hoiustamise kohta leiate selle kasutusjuhendist.

 Puhastamine

Elektrilise kergliikuri puhastamiseks kasutage niisket pehmet lappi. Raskesti eemalduva mustuse puhastamiseks kasutage harja.

⚠️HOIATUS!

ÄRGE kasutage elektrilise kergliikuri puhastamiseks alkoholi ega muid lahusteid.

ÄRGE puhastage elektrilist kergliikurit survepesuri või voolava veega.

Ärge kastke elektrilist kergliikurit vette.

Elektrilised kergliikurid ei ole veekindlad. Mõned seadmed võivad olla pritsmekindlad. Iga seadme IP-kaitseaste on välja toodud toote lehel ja seadme kasutusjuhendis. Ärge ületage IP-kaitseastme tingimusi. Kui IP-kaitseaste puudub, vältige seadme kasutamist märgades tingimustes, vihma ning ärge sukeldage seadet vee alla.

Täpsemad juhised oma seadme puhastamise kohta leiate selle kasutusjuhendist.

Voltride Lõppkasutaja Garantii tingimusi tuleb lugeda kooskõlas Voltride Üldtingimustega. Erinevuste korral rakendatakse garantiitingimustes toodut.