Kergliikuri liiklusseaduse muudatus – laste eri

Kergliikuri liiklusseaduse muudatusest räägiti juba pikka-pikka aega ning lõpuks, uue aasta algusega on see ka kinnitust saanud. Just selle pärast soovitame kõigil väiksematel ning ka suurematel kergliikurite kasutajatel antud artiklile pilk peale visata ja veenduda, et kõik mis puudutab uut seadust on arusaadav ja mõistetav.

*Antud artikkel pärineb lehelt www.liikluskasvatus.ee – https://www.liikluskasvatus.ee/et/lapsele-ja-noorele/2/kergliikur/peamised-reeglid

Uus sõidukiliik!

Kergliikur on ühe inimese vedamiseks ette nähtud elektri jõul liikuv sõiduk, näiteks elektriline tõukeratas, elektrirula, tasakaaluliikur, monoratas või muu taoline istekohata sõiduk.

Turvavarustus

Kergliikuriga sõites on alla 16-aastasel juhil kohustuslik kanda jalgratturikiivrit.
Alates 16-aastastele juhtidele on sõites kiivri kandmine soovituslik.

Sõiduki tehnilised nõuded

Kergliikuril peab olema:

 • töökorras pidur või pidurdamist võimaldav süsteem;
 • tasakaaluliikuri puhul iseeneslikku liikumist takistav seade;
 • signaalkell, välja arvatud juhtrauata kergliikuri puhul;
 • ees valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli, välja arvatud juhtrauata kergliikuri puhul;
 • pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites sisselülitatud ees valge ja taga punane tuli.
Liikumiskiirus

Kergliikuri maksimaalne lubatud sõidukiirus on kuni 25 km/h.

Jalakäijast möödumisel peab kergliikurijuht sõitma kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäija kiirusest ja mis võimaldab temast ohutult mööduda.  Enne möödasõitu on viisakas anda märku signaalkellaga ning mööduda jalakäijast vasakult.

Liiklemiskohad

Kergliikuriga peab sõitma tee paremas ääres.

Kergliikuriga tohib sõita (pildid Internetist):

Kergliikuri Jalgrattatee
 • Jalgrattateel
Kergliikuri jalgratta- ja jalgtee
 • Jalgratta- ja jalgteel
Kergliikuri Jalgrattarada
 • Jalgrattarajal

kergliikleja jalgtee
 • Jalgteel

kergliikleja kõnniteel
 • Kõnniteel

Kergliikur on mõeldud vaid ühe inimese sõidutamiseks.

Alla 8-aastane laps tohib kergliikuriga sõita (soovitavalt täiskasvanu järelevalve all) õuealal, kõnniteel, jalgteel, jalgratta- ja jalgteel ning jalgrattateel, ohustamata teisi teel liiklejaid. Sõiduteel sõita ei tohi (ka täiskasvanu järelevalve all).

8–9-aastane laps tohib kergliikuriga sõita (soovitavalt täiskasvanu järelevalve all) õuealal, kõnniteel, jalgteel, jalgratta-ja jalgteel ning jalgrattateel (ei soovita suurte kiiruste tõttu). Erandjuhul tohib jalgrattarajal ja sõidutee paremas ääres sõita ainult täiskasvanu järelevalve all. Näiteks täiskasvanu on teisel kergliikuril, jalgrattal või muul vahendil.

10–15-aastane laps tohib sõita õuealal, kõnniteel, jalgteel, jalgratta-ja jalgteel ning jalgrattateel. Jalgratta juhtimisõigust omav 10–15-aastane laps võib iseseisvalt sõita jalgrattarajal ja sõidutee paremas ääres, juhul kui puuduvad kõnnitee, jalgrattarada ja kergliiklusteed.

Kui tuleb sõita sõiduteel (juhul, kui ei ole kõnniteed, jalgteed, jalgratta- ja jalgteed, jalgrattateed ega jalgrattarada) pimeda aja või halva nähtavuse korral, siis peavad kindlasti põlema esi- ja tagatuled. Ilma nendeta on sõitmine sõiduteel pimeda ajal ja halva nähtavuse korral keelatud.

Sõidutee ületamine ja teeandmise kohustus

Kergliikuriga sõiduteed ületades tuleb veenduda teeületamise ohutuses. Kergliikurijuhile, kes ületab ülekäigurada sõites, ei pea autojuhid teed andma. Autojuhid peavad teed andma juhul, kui nad pööravad teele, mida kergliikurijuht ületab.

Soovitame sõidutee ületada jalakäijana, lükates kergliikurit käekõrval.

Kergliikurijuht peab liikluses olema väga tähelepanelik ning valmis ootamatuteks olukordadeks. Seetõttu soovitame valida madalama sõidukiiruse suuremate puude ja põõsastega ristmikel, kurvides ja kõrgete aedade läheduses, et saada ohtlikus olukorras kiiresti pidama.

Kergliikurijuht peab andma teed trammi- või bussipeatuses ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

Raudteed ülekäigul tuleb kergliikurilt maha tulla ning ületada tee jalgsi. Sellepärast on jalakäijatele mõeldud raudtee ülekäigukohas metallist takistused, et jalakäijad, jalgratturid ja kergliikuri juhid oleksid raudtee ületamisel tähelepanelikud, ei kiirustaks ja annaksid alati rongile teed.

Peatumine ja parkimine

Asulas tohib kergliikurit peatada ja parkida kõnniteel, jättes kõnniteel vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba.

Piirangud

Kergliikurijuht ei tohi:

 • lasta vedada enda juhitavat sõidukit;
 • vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele;
 • vedada järelhaagist, mis ei ole valmistatud kergliikuriga vedamiseks.

Kergliikurijuht ei tohi sõidu ajal tegeleda kõrvaliste tegevustega ega juhtida sõidukit joobe- või väsimusseisundis.

Huvilistele ka link meie “vanale” postitusele, kui kõik seoses uue seadusega veel nii paigas polnud – https://voltride.com/et/elektritoukeratas-uue-liiklusseaduse-jargi-soiduk/