Sähköpotkulaudan Loppukäyttäjän Takuu

Loppukäyttäjän Takuu kattaa kaikki tuotteen materiaali- ja valmistusvirheet, jotka aiheutuvat tai ilmenevät Tuotteen normaalin tai tavallisen käytön seurauksena. Teknisiä eritelmiä, kuten huippunopeus, toimintaetäisyys, kiipeämiskyky ja jarrutusteho, ei taata, vaan ne annetaan vain viitteenä. Nämä arvot eivät muodosta perustaa Loppukäyttäjän Takuuvaatimukselle.

Loppukäyttäjän Takuu koskee vain Voltriden yksityiskäyttöön myymiä potkulautoja alkuperäiselle ostajalle. Loppukäyttäjän takuu ei koske jälkimarkkinoita eikä ammattikäyttöä. Kaikki Takuuvaatimukset on käsiteltävä Voltriden Huollossa.

Sähköpotkulautojen Loppukäyttäjän Takuu koskee seuraavia jaksoja tai 2000km kokonaiskilometrimäärää sen mukaan, kumpi täyttyy ensin:

Laitteen runko – 2 vuotta

 • Alusta
 • Rengas ilman moottoria
 • Etuhaarukan kokoonpano
 • Takahaarukan kokoonpano
 • Ohjauskeskus
 • Ohjainkannatin
 • Ohjaustanko
 • Latausportti

Muut komponentit – 6 kuukautta

 • Akku (sisäinen)
 • Ulkoinen akku kiinnikkeellä
 • Laturi
 • Rengas napamoottorin kokoonpanolla
 • Näyttö ja ulkoiset kytkimet
 • Elektroninen kaasu
 • Sähköjarru jarruvivulla
 • Mekaaninen jarru jarruvivulla
 • Ulkoinen kaapelointi
 • Taittomekanismi
 • Ohjainlaakeri
 • Jousitus
 • Ajovalot

Pienet komponentit  – 3 kuukautta

 • Etulokasuoja
 • Takalokasuoja
 • Soittokello, heijastimet
 • Jarruvalo
 • LED-nauhat ja tunnelmavalot
 • Tukijalka

Normaali kuluminen ei kuulu Loppukäyttäjän Takuun piiriin. Kuluviin varusteisiin kuuluvat renkaat, jarrupalat ja -levyt, jarruvaijerit, haarukan kansi, latausportin suojus, kahvat, kolina ja epävarma ohjainkannatin tai taittomekanismi, löysät pultit, ruuvit, kiinnikkeet yms.

Loppukäyttäjä on vastuussa potkulaudan teknisen kunnon tarkistamisesta ennen jokaista käyttöä sekä potkulaudan kunnossapidosta.

Loppukäyttäjän tekemä säännöllinen huolto:

– Renkaan kunto.  Tarkista ennen jokaista ajoa. Paineen on oltava 2,4-3,2 riippuen käyttäjän painosta ja renkaan tyypistä.  Myös uuden potkulaudan renkaiden paine on tarkistettava ennen ensimmäistä ajoa. Tarkista myös renkaiden kuluminen ja viat. Älä käytä potkulautaa, jos paine on liian matala tai renkaat ovat kuluneet.

– Valot ja heijastimet. Tarkista ennen jokaista ajoa. Älä käytä potkulautaa, jos valot eivät toimi.

– Soittoääni tai -kello. Tarkista ennen jokaista ajoa. Älä käytä potkulautaa, jos soittokello ei toimi.

– Jarrutarkistus– ennen jokaista ajoa. Tarkista jarrujen ja jarrupalojen kuluminen. Puhdista likaiset jarrut. Älä käytä potkulautaa, jos jarrut eivät toimi kunnolla tai ovat kuluneet.

– Kolinan ja epävarman ohjainkannattimen tai taittomekanismin tarkistus, löysä tukijalka tai muut komponentit kuten pultit ja ruuvit, jotka tarvitsevat kiristystä, ennen jokaista ajoa. Korjaa, jos mahdollista. Muuten pyydä apua Voltriden Huollosta. Älä käytä potkulautaa, jos jokin näistä ongelmista ilmenee.

– Virheilmoitukset. Tarkista näytöllä olevat ilmoitukset ennen jokaista ajoa. Älä käytä potkulautaa, jos siinä on jokin vialla.

– Jousitus. Tarkista säännöllisesti, tarvitaanko huoltoa (rasvaa, säätöä yms.).

– Yleiskunto. Tarkista aina välillä, löytyykö halkeamia ohjauskannattimessa, ohjaustangossa, näytössä, alustassa tai muualla rungossa, jotka voisivat aiheuttaa vesi- tai pölyvahinkoa laitteelle.    Tarkista myös muut komponentit, jos ne tarvitsevat huoltoa.

Jos et ole varma, ota yhteyttä Voltriden Huoltoon.

Katso myös alla olevat Takuuehdot ja Huolto-, Lataus- ja Säilytyssäännöt.

Takuun poissulkemiset, Ylläpitoa, Lataamista ja Säilyttämistä koskevat säännöt

Takuu ei kata seuraavissa tilanteissa:

 • Tuotteet eivät ole ostettu Voltridelta.
 • Virheelliset tai puutteelliset asiakirjat, mukaan lukien alkuperäisen laskun puuttuminen tai laskussa olevat poikkeamat
 • Tuotteen takuuaika on ylittynyt
 • Vahingot, jotka johtuvat väärästä pakkauksesta tai väärästä käsittelystä kuljetuksen aikana
 • Jälkimarkkinatuotteet, tuotteet, jotka on avattu tai muunnettu millään tavalla
 • Tuotteet, joita valtuuttamaton korjauspalvelu/henkilö on korjannut (tai yrittänyt korjata)
 • Tuotetta on ladattu muulla kuin alkuperäisellä laturilla, tai jos käyttöoppaan huolto-, lataus- ja säilytysohjeita ei ole noudatettu.
 • Tuote on vahingoittunut johtuen väärinkäytöstä ja/tai laiminlyönnistä tai käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä
 • Vahinkotilanteessa, joka johtuu ylikuormituksesta/liiallisesta painosta, temppuyrityksistä tai -ajoista, törmäämisestä esteisiin, kuten reunakiviin, seiniin tai kaatumisesta.
 • Vahinkotilanteessa, jonka on aiheuttanut äärimmäisille lämpötiloille, tulelle, sateelle ja muille nesteille, hiekalle, lumelle, kaasuille tai muulle aineelle altistuminen
 • Kaikki sähkö- ja/tai materiaaliset vauriot tai rikkoutumat, jotka eivät johdu valmistusvirheestä
 • Vahinkotilanteessa, joka johtuu normaalista kulumisesta, ikääntymisestä ja sopimattomasta käsittelystä tai onnettomuuksista
 • Tuotetta on käytetty sen jälkeen, kun korjattavat viat on havaittu

 

Ylläpitoa, Lataamista ja Säilyttämistä koskevat säännöt

Yllä olevien Takuuehtojen lisäksi Takuu voi mitätöityä, jos alla olevia (myös Käyttöoppaassa annettuja) sääntöjä ja suosituksia ei noudateta:

Lataaminen:

 • Vältä akun tyhjentymistä kokonaan ajon aikana.
 • Älä koskaan säilytä potkulautaa akku tyhjänä, akun varaustason on oltava aina 50-60%.
 • Ennen latausta varmista, että laturi, potkulauta ja latausportti ovat kuivia.
 • Älä lataa potkulautaa heti käytön jälkeen. Anna sen jäähtyä 1 tunti ennen latausta.
 • Käytä alkuperäistä laturia.
 • Älä jätä potkulautaa ilman valvontaa latauksen aikana.
 • Lataa potkulauta turvallisessa ympäristössä, joka ei vaurioidu, jos akussa tapahtuu toimintahäiriö
 • Potkulaudan lataamista ei saa jatkaa yli tunnin ajan akun täyttymisen (vihreä merkkivalo laturissa) jälkeen.
 • Sulje latausportti aina latauksen jälkeen, jotta vältetään vesi ja muut vauriot
 • Lataa potkulauta kuivassa ympäristössä, erillään syttyvistä materiaaleista 15-25°C lämpötilassa.
 • Älä lataa suorassa auringonvalossa tai tulen lähellä.

Säilytys ja puhdistus

 • Älä koskaan säilytä potkulautaa akku tyhjänä, akun varaustason on oltava aina 50-60%.
 • Säilyttäessäsi potkulautaa, lataa kahden kuukauden välein potkulauta taas 50-60% asti.
 • Säilytä potkulautaa kuivassa ympäristössä, erillään syttyvistä materiaaleista 15-25°C lämpötilassa.
 • Älä säilytä potkulautaa ulkona.
 • Varmista ennen puhdistamista, että potkulauta on kytketty pois päältä ja latausportti suljettu.
 • Älä käytä vettä, alkoholia, kaasua, kerosiinia tai muita kemiallisia liuottimia puhdistaessa
 • Älä käytä puhdistamiseen paineistettuja vesipistooleja tai juoksevaa vettä.
 • Potkulauta ei ole vedenkestävä. Älä altista sitä sateelle tai vedelle, äläkä liota tai pese sitä vedellä.

Huolto

 • Ennen jokaista käyttöä tarkista: (i) virheilmoitukset; (ii) fyysiset toimintahäiriöt; (iii) liiallinen kuluminen, (iv) löysät tai rikkoutuneet osat; (v) muut vahingot tai ongelmat.
 • Jos ongelmia esiintyy, käyttäjä ei saa käyttää potkulautaa ennen kuin ongelmat on korjattu.
 • Käyttäjä tai muu huolto voi vaihtaa kulumisosia (renkaat, jarrupalat yms.), jotka eivät vaadi potkulaudan avaamista.
 • Kaikissa muissa vioissa Loppukäyttäjän on käännyttävä Voltriden Huollon puoleen Takuun aikana.
 • Sähköpotkulauta vaatii säännöllistä huoltoa kuten polkupyörä tai muu ajoneuvo.
 • Potkulaudan Takuun voimassaolon ja hyvän kunnon varmistamiseksi se on huollettava kerran vuodessa kauden lopussa tai 300km:n, 1000km:n ja siitä eteenpäin jokaisella 1000km:llä. Huollon suorittaa Voltriden Huolto.
 • Tarkista myös ohjeet: Loppukäyttäjän tekemä säännöllinen huolto.