1 Ehtojen määritelmät, laajuus ja pätevyys

1.1 Määritelmät:
1.1.1 Verkkokauppa – Myyjän verkkosivusto osoitteessa https://voltride.com ja sen alasivut;
1.1.2 Osamaksu – Tavaroista maksaminen kulutusluotolla, joka perustuu kulutusluottosopimukseen, jonka mukaan ammattitoiminnassaan toimiva luotonantaja myöntää tai sitoutuu myöntämään Ostajalle luoton tai lainan Tavaroiden ostamiseksi;
1.1.3 Tavarat – Myyjän verkkokaupan kautta myymät tavarat tai palvelut;
1.1.4 Myyntisopimus – Ostajan ja Myyjän välinen sopimus Tavaroiden ostosta ja myynnistä Verkkokaupan kautta;
1.1.5 Myyjä – Verkkokaupan omistaja Voltride OÜ, reg. koodi 14871968, osoite Telliskivi 60, Tallinn, Viro. Sähköposti: support [at] voltride.com. Puhelin 6004099.

1.1.6 Ostaja – yksityishenkilö, joka haluaa ostaa Tavaran tai on ostanut Tavarat Verkkokaupasta;
1.1.7 Yleiset Ehdot – nämä Verkkokaupan Ehdot, joita sovelletaan Ostajan ja Myyjän väliseen oikeussuhteeseen. Ostajan tulee lukea Ehdot ja hyväksyä ne tehdäkseen oston;
2.1 Nämä Verkkokaupan Ehdot koskevat oikeussuhteita, jotka syntyvät Ostajien, jotka käyttävät Verkkokauppaa, tilaavat Verkkokaupasta tekemällä Myyntisopimuksen tavaroiden ostamiseksi Verkkokaupasta, ja Myyjän välillä. Hyväksymällä Ehdot, Ostaja vakuuttaa lukeneensa nämä Ehdot ja hyväksyvän ja noudattavan niitä täysin ja ilman myönnytyksiä.
1.2 Myyjällä on oikeus milloin tahansa ja syystä riippumatta muuttaa ja täydentää Ehtoja, julistaa Ehdot kokonaan tai osittain pätemättömiksi tai peruuttaa ne. Myyntisopimusta säätelevät myyntisopimuksen tekohetkellä voimassa olleet ehdot.

1.3 Myyjä ei ole millään tavalla vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Ostaja ei ole lukenut näitä Ehtoja.
1.4 Sopimusehtojen yksikkömuotoiset sanat ja termit voivat sisältää monikon ja päinvastoin.

2 Asiakastiedot ja tietosuoja

2.1 Ostajan Myyjälle välittämiä henkilötietoja käsitellään Tietosuojalain mukaisesti vain siinä määrin kuin se on tarpeen Myyntisopimuksen tekemiseen ja toteuttamiseen sekä Verkkokaupan käyttöön liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden varmistamiseen. Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ilman Ostajan etukäteen antamaa suostumusta, paitsi jos se on tarpeen Myyjän oikeuksien suojaamiseksi tai laissa säädetyissä tapauksissa.
2.2 Myyjä käsittelee seuraavia Ostajan henkilökohtaisia tietoja: etunimi ja sukunimi, puhelinnumero (mukaan lukien matkapuhelinnumero), syntymäaika, henkilötunnus, osoite (katu/maatila, talon numero, asunnon numero, kaupunki, lääni, postinumero), sähköpostiosoite, maksutapa, jota käytetään Tavaroiden maksamiseen.
2.3 Sovellettavan lainsäädännön ja tietosuojakäytännön määräysten mukaisesti Myyjällä on ilman Ostajan suostumusta oikeus käsitellä tietoja (mukaan lukien henkilötiedot) siinä määrin kuin on tarpeen Verkkokaupan käyttämiseksi, Myyntisopimuksen toteuttamiseksi tai Myyntisopimuksen toteutuksen takaamiseksi. Edellä esitetystä johtuen Myyjällä on muun muassa oikeus ilman erillistä suostumusta: lähettää Ostajalle Verkkokaupan palveluiden käyttöä koskevia ilmoituksia, mm. Verkkokaupan käyttäjien turvallisuuden vuoksi lähetetyt viestit; säilyttää Verkkokauppaan kirjautuneen Ostajan tilaustiedot, mukaan lukien tiedot liittyen niihin tilauksiin, mitä Ostaja ei suorittanut istunnon aikana, jotta Ostajaa voidaan palvella paremmin ja ostotapahtumat todistaa.
2.4 Jos Ostaja on suostunut tietojen käyttämiseen markkinointitarkoituksiin, tekemällä Asiakassopimuksen tai muuten tekemällä aiesopimuksen, joka vahvistaa Ostajan suostumuksen (esim. itsepalvelu), Myyjän on käytettävä näitä tietoja tietosuojakäytännössä asetetuissa olosuhteissa ja  tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin, mukaan lukien palvelujen ja tavaroiden henkilökohtaisen suoramarkkinoinnin, kampanja- ja myynninedistämistarjousten lähettämiseksi Ostajalle sähköisin keinoin (esim. sähköpostitse tai tekstiviestinä).
2.5 Ostajalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tietojen käyttämiseen markkinointitarkoituksiin lähettämällä myyjälle sähköposti tai kieltäytymällä vastaanottamasta uusia suoramyyntitarjouksia seuraamalla heidän sähköpostiosoitteeseensa lähetetyn suoramyyntitarjouksen ohjeita.
2.6 Kanta-asiakkaana rekisteröidyn Ostajan tapauksessa edellä mainitun lisäksi Myyjä käsittelee Ostajan Myyntisopimukset ja Verkkokaupan käyttöhistorian, mukaan lukien kirjeenvaihto, kommentit, lähetetyt kuvat sekä muu viestintä Verkkokaupan kanssa.
2.7 Jos Ostaja hakee Osamaksua, Myyjän on käsiteltävä Ehtojen kohdassa 2.2 luettelossa lueteltujen henkilötietojen lisäksi seuraavia Ostajan henkilökohtaisia tietoja siinä määrin, kuin se on tarpeen välittääkseen luotonantajalle maksuhakemus, jonka Ostaja on lähettänyt Verkkokaupan kautta sekä tehdäkseen Osamaksusopimus ja taatakseen maksusopimukseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen: asiakirjanumero, huollettavien lukumäärä, siviilisääty, koulutustaso, työnantaja, virkanimike, työsuhteen aika, tulon määrä, tulolähde, tiedot laina- ja leasingvelvoitteista (ml. lainan tai vuokranantajan nimi, velkasaldo, kuukausimaksun määrä), asumisen tyyppi, tieto tärkeiden viranomaisten tehtävien suorittamisesta
Osamaksun hakijan, hänen perheenjäsenensä tai läheisen kautta.
Luettelo Osamaksun palveluntarjoajista, mukaan lukien yhteystiedot, ovat saatavilla osoitteessa https://voltride.com/fi/pay-in-slices/.
2.8 Tavaroista maksetaan käyttämällä suojattua SSL-tietoliikennettä, ja luottokortilla tapahtuva maksu suoritetaan myös käyttämällä kansainvälistä online-turvajärjestelmää. ”Verified by VISA” ja “MasterCard SecureCode”, edellyttäen että luottokortti, jota Ostaja käyttää Tavaroiden maksamiseen, on linkitetty turvallisen verkkokaupan ohjelmaan. Myyjä ei näe Ostajan antamia pankkitietoja tai luottokorttitietoja. Luottokortilla maksettaessa EveryPay AS tarjoaa maksupalvelun: maksun suorittamiseen luottokortin haltija ohjataan EveryPay AS:n turvalliseen maksuympäristöön, ja maksun yhteydessä luottokortin haltija syöttää korttitiedot tietokantaan, joka sijaitsee EveryPay AS:n palvelimella. Pankkilinkin kautta maksettaeessa, Ostaja ohjataan automaattisesti Verkkokaupasta Ostajan valitseman pankin verkkopankkiin.

2.9 Jos Ostaja valitsee tavaroiden toimittamiseksi pakettiautomaatin tai postilähetyksen, Myyjällä on oikeus välittää Ostajan henkilötiedot pakettiautomaatille ja postipalveluntarjoajille siinä määrin kuin on tarpeen tavaroiden toimittamiseksi Ostajalle. Luettelo Myyjän käyttämistä toimitusvaihtoehdoista ja palveluntarjoajista sekä yhteystietonsa ovat saatavilla osoitteessa: https://voltride.com/fi/shipping/
2.10 Jos Ostaja haluaa saada Myyjän tarjouksia tavaroista ja uutiskirjeitä, Ostajan on tehtävä tilaussivulla merkintä oikeaan ruutuun, jolla ostaja antaa Myyjälle suostumuksen tarjousten ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse Ostajan sähköpostiosoitteeseen. Kaikki tarjoukset ja uutiskirjeet toimitetaan Myyjän puolesta. Jos Ostaja on pyytänyt Myyjän tarjousten ja uutiskirjeiden vastaanottamista yllä kuvatulla tavalla, Ostajalla on aina oikeus luopua käyttäen tarjouksella tai uutiskirjeellä olevaa asianmukaista linkkiä.
2.11 Ostajan vastuulla on varmistaa, että hänen kirjautumistietojaan (sähköpostiosoite ja salasana) ei paljasteta kolmansille osapuolille. Myyjä ei ole millään tavalla vastuussa mistään seurauksista, jotka johtuvat Ostajan kirjautumistiedoista, jotka Ostajan virheestä päätyvät kolmansille osapuolille.
2.12 Ostaja vastaa toimitettujen tietojen oikeellisuudesta. Myyjä ei ole millään tavalla vastuussa Ostajan syöttämien virheellisten tietojen seurauksista.
2.13 Jos ostajan  tiedot muuttuvat, ne on päivitettävä välittömästi Myyjän verkkokaupassa. Myyjä ei ole millään tavalla vastuussa Ostajan syöttämien virheellisten tai vanhentuneiden tietojen seurauksista.
2.14 Ostajalla on oikeus tarkastaa henkilötietonsa milloin tahansa ja pyytää näiden tietojen korjaamista, sulkemista tai poistamista, ellei laissa toisin säädetä.

2.15 Henkilötietoja koskevissa kysymyksissä Ostajalla on oikeus lähettää Myyjälle sähköpostia osoitteessa gdpr [at] voltride.com
2.16 Jos Ostaja häiritsee toimillaan tai laiminlyönneillä Myyjän Verkkokaupan toimintaa ja/tai turvallisuutta, Myyjällä on oikeus välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta rajoittaa tai keskeyttää Ostajan pääsy verkkokauppaan ja kieltäytyä palvelemasta tulevaisuudessa.

3 Tavaroiden ostaminen ja tilauksen tekeminen verkkokaupassa

3.1 Myyjä sallii Ostajan käyttää Verkkokauppaa Myyntisopimuksen tekemiseen myyjän kanssa.
3.2 Myyjä ei takaa, että Verkkokauppaa voidaan käyttää kaikkien selainten ja tietokoneohjelmistojen tai mobiililaitteiden kanssa.
3.3 Myyjällä on oikeus asettaa rajoituksia tiettyjen tavaroiden myyntiin (esimerkiksi asettaa rajoituksia ajalle, iälle jne).
3.4 Verkkokaupassa olevaa tavaroiden kuvausta pidetään tarjouksena myyntisopimuksen tekemiselle. Tavaran kuvaus sisältää tavaran nimen, tuotekoodin, yksikköhinnan ja pääominaisuudet. Myyjällä on oikeus muuttaa tavaroiden kuvausta myyntisopimuksen tekemiseen saakka, myös ostoprosessin aikana, ilmoittamalla muutoksesta Ostajalle Verkkokaupan kautta. Tuotekuvat ovat vain havainnollistavia.
3.5 Myyjällä on oikeus perua Verkkokaupan kautta tehty Myyntisopimus eikä toimittaa tilattuja Tavaroita tai tarjota palvelua seuraavissa tapauksissa: Tavarat ovat varastossa; Tavarat ovat ennakkotilattuja tavaroita; Tavaran hinta tai ominaisuudet ovat kuvattu väärin järjestelmävirheen vuoksi. Tässä tapauksessa Myyjä tarjoaa Ostajalle korvaavan tuotteen, tai Ostajan maksettu summa palautetaan 14 päivän kuluessa Myyntisopimuksesta peruuttamisesta.

3.6 Verkkokaupassa on mahdollista ostaa Tavaroita, joilla on linkki “Lisää ostoskoriin”. Ennen Tavaran lisäämistä ostoskoriin, Ostajan on määritettävä tuotteen väri ja, jos vaihtoehtoja on enemmän (esim. koko, akun kapasiteetti jne.) ne myös, ja valittava Tavaran määrä.
3.7 Verkkokaupasta on mahdollista ennakkotilata tavaroita, joita ei tällä hetkellä ole Myyjän varastossa, mutta jotka tulevat myyntiin Myyjän ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Näiden tavaroiden osalta Ostajan on napsautettava ”Ennakkotilaus” -linkkiä lisätäkseen valitut Tavarat ostoskoriin, kuten “Lisää ostoskoriin” -vaihtoehdon tavoin. Ennakkotilattuihin Tavaroihin ei sovelleta Myyjän velvollisuutta toimittaa Tavarat 30 päivän kuluessa.
3.8 Tavaroiden määrä ostoskorissa voi muuttaa, ja ostoa Verkkokaupassa voidaan jatkaa. Tavaroiden kanssa yhteensopivia tuotteita voidaan lisätä ostoskoriin “Liittyvät tuotteet” -vaihtoehdosta ostoskorin alla.
3.9 Myyntisopimuksen tekemiseksi Ostaja jatkaa tilauksen tekemistä ostoskorissa napsauttamalla “Jatka kassalle”.
3.10 Myyntisopimuksen tekemiseksi Ostaja syöttää verkkokaupan edellyttämät tiedot, määrittelee toimitusosoitteen, valitse toimitus- ja maksutavan ja vahvistaa rastilla merkitsemällä, että haluaa ostaa Tavarat näiden Ehtojen mukaisesti ja painaa ”Suorita osto” -painiketta. Näin toimiessaan Ostajan on toimitettava Myyjälle kaikki tarvittavat tiedot (erityisesti Ostajan täydellinen nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, ensisijainen toimitus- ja toimitusosoite, ensisijainen maksutapa jne). Jos tavaroiden myyntiin on rajoituksia Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti (esim. ikäraja), Ostajan on toimitettava Myyjälle myös muut vaadittavat tiedot (henkilötunnus, syntymäaika jne).
3.11 Myyntisopimuksen tekemisen aikana Ostaja voi ilmoittautua Voltriden kanta-asiakkaaksi luomalla käyttäjätilin tai, jos hän on luonut sellaisen, tunnistaa itsensä kanta-asiakkaaksi. Ostaja voi jatkaa oston suorittamista ilmoittamatta kanta-asiakkaaksi.
3.12 Ostaja sitoutuu toimittamaan oikeat tiedot tehdessään Myyntisopimusta. Ostajan on tunnistettava ja korjattava syöttövirhe ennen tilauksen tekemistä. Jos Ostaja havaitsee syöttövirheen Myyntisopimuksen tekemisen jälkeen, on mahdollista korjata syöttövirhe ilmoittamalla myyjälle 12 tunnin kuluessa Myyntisopimuksen tekemisestä.
3.13 Kun ostaja on napsauttanut ”Suorita osto”, hänet ohjataan myyjän tarjoamaan maksunvälittäjään valitsemansa maksutavan mukaan. Samaan aikaan tilausvahvistus lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka Ostaja on antanut Myyjälle. Jos ostaja on päättänyt maksaa ennakkomaksulaskulla, ostajalle lähetetään ennakkomaksulasku, jonka perusteella Ostaja voi maksaa Tavarat.
3.14 Myyntisopimus katsotaan tehdyksi ja tulleen voimaan, kun Ostajan maksama summa ilmestyy Myyjän pankkitilille (Ostajan suostumus tai hyväksyntä Myyntisopimuksen tekemiselle). Myyntisopimuksen tultua voimaan Myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran ostajalle.
3.15 Edellä olevan 3.14 lausekkeen lisäksi myyntisopimus voidaan tehdä myös Osamaksusopimuksella (katso luku 6). Tällöin myyntisopimus katsotaan tehdyksi tekemällä Osamaksusopimus.
3.16 Jos Ostaja on päättänyt maksaa tavaroista ennakkomaksulaskulla ja Ostaja maksaa tilauksesta eräpäivän jälkeen (ts. myöhemmin kuin viisi päivää), maksua pidetään uutena tarjouksena ja Myyjä joko sitoutuu tekemään Myyntisopimuksen lähettämällä ostajille vahvistuksen seitsemän päivän kuluessa maksun vastaanottamisesta tai kieltäytyy tekemästä Myyntisopimusta.
Jos myyjä kieltäytyy tekemästä myyntisopimusta, hänen on ilmoitettava tästä Ostajalle seitsemän päivän kuluessa maksun vastaanottamisesta Ostajalta. Jälkimmäisessä tapauksessa ostohinta palautetaan Ostajalle 14 päivän kuluessa Ostajan maksun vastaanottamisesta.
3.17 Myyntisopimuksen tekemisen virallinen aika lasketaan Myyjän varkkokauppapalvelimen ajan mukaan, joka ei välttämättä aina vastaa Ostajan verkkoselaimen tai tietokoneen aikaa. Myyntisopimus on voimassa, kunnes Myyntisopimuksesta johtuvat osapuolten velvoitteet on täytetty asianmukaisesti. Tilausta, jota ei makseta ajoissa, Myyjä ei täytä.
3.18 Myyntisopimuksen tekemisen jälkeen Ostaja voi muuttaa Myyntisopimusta (esim. kieltäytymällä ostamasta joitain tavaroita, muuttamalla toimitustapaa tai maksutapaa) Myyjän kanssa sopimuksella ilman lisäkustannuksia ennen Tavaran toimittamista. Jos Myyntisopimus ei tule voimaan ehtojen mukaisesti, Myyntisopimusta ei katsota tehdyksi. Ostajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa maksettuaan Tavarat, mutta ennen Tavaran toimittamista ilman lisäkustannuksia. Myyntisopimuksen/tilauksen peruuttamiseksi Ostajan on lähetettävä vastaava ilmoitus Myyntisopimuksen numeron kanssa osoitteeseen support [at] voltride.com. Vahvistus Myyntisopimuksen peruuttamisesta lähetetään Ostajalle.
3.19 Lasku Myyntisopimuksen tekemisestä lähetetään Ostajan toimittaan sähköpostiosoitteeseen kaupan voimaantulon jälkeen, mikä on myös vahvistus Myyntisopimuksen tekemisestä. Ostettavien Tavaroiden lisäksi laskussa ilmoitetaan myös laskun numero tai ennakkomaksun laskun numero sekä viittaus (linkki) Ehtoihin. Myyntisopimuksen vahvistus näkyy Ostajalle myös Verkkokaupassa, jos Tavaroista maksetaan pankkilinkin kautta ja Ostaja painaa “Takaisin verkkokauppaan” -painiketta maksun suorittamisen jälkeen.
3.20 Myyntisopimuksen voi tehdä henkilö, jolla on oikeus ostaa tavaroita Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti. Jos henkilöllä ei ole oikeutta ostaa tavaroita Virossa voimassa olevan lain mukaisesti, Tavaroiden Myyntisopimusta ei tehdä hänen kanssaan. Jos Tavaroiden Ostajaan sovelletaan ikärajoitusta, Ostajan on vahvistettava ennen Myyntisopimuksen tekemistä, että hänen ikänsä on riittävä ostamaan Tavarat lakisääteisten rajoitusten mukaisesti.
3.21 Myyjän ei tarvitse sallia Ostajan tehdä Myyntisopimusta Verkkokaupan kautta, jos Ostaja rikkoo tai on rikkonut mitä tahansa aiemmin tehtyä Myyntisopimusta.
3.22 Myyjän on tarkistettava olosuhteiden olemassaolo (kohdat 3.20 ja 3.21), jotka saattavat estää Myyntisopimuksen tekemistä Ostajan toimittamien tietojen perusteella, ja tarvittaessa kieltäytyä myymästä Tavaroita Ostajalle. Myyntisopimuksen tekemisestä kieltäytyminen ilmoitetaan Ostajalle Verkkokaupassa näkyvällä automaattisella viestillä, jossa ilmoitetaan Myyntisopimuksen tekemisen epäämisen syy. Tällöin Ostajalle ei anneta mahdollisuutta maksaa Tavarat. Jos Myyjä löytää Myyntisopimuksen tekemisen epäämisperusteen Myyntisopimuksen tekemisen jälkeen, Myyjä voi perua Myyntisopimuksen ilman seuraamuksia.

4 Tavaroiden maksaminen ja toimitus

4.1 Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat ovat euroissa ja sisältävät kaikki verot, mutta eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut lisätään tavaroiden hintoihin, kun toimitustapa ja toimitusosoite on määritetty Tilauksen yhteydessä.
4.2 Toimituskulut kuvataan Ostajalle ennen Myyntisopimuksen tekemistä ja ilmoitetaan myös tilausvahvistuksessa ja laskussa.
4.3 Myyjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa Tavaroiden hintoja ja tarjoamiaan toimitusvaihtoehtoja. Jos Ostaja on tehnyt myyntisopimuksen ennen hintamuutosten julkaisemista Verkkokaupassa, Verkkokaupassa Myyntisopimuksen allekirjoittamishetkellä ilmoitettua hintaa sovelletaan häneen.
4.4 Tavaroista on mahdollista maksaa Myyjän tarjoamien maksupalvelukumppanien kautta: pankkilinkin avulla verkkopankin kautta, luottokortilla, maksamalla Myyjän ennakkomaksulasku, tekemällä Osamaksusopimus tai muulla Verkkokaupassa saatavilla olevalla tavalla (esim. lahjakortti).
4.5 Tavaroiden toimitus Ostajalle tapahtuu Myyntisopimuksessa ilmoitetussa toimitusosoitteeseen sovitussa määräajassa ja tavalla, joka on sovittu sen jälkeen, kun Myyjä on maksanut Tavarat. Tilausvahvistuksessa mainittu toimitusaika on voimassa, jos Ostaja on maksanut ostohinnan oikein. Toimitus viivästyy maksun viivästymispäivien verran. Tällöin myyjä voi myös peruuttaa Myyntisopimuksen.
4.6 Tavarat toimitetaan toimitusosoitteeseen, jonka Ostaja on ilmoittanut tilauksessa. Ostajalle ilmoitetaan toimituksesta tilauksen yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Tilatut Tavarat lähetetään tilauksen tekemisen hetkellä voimassa olevien kuljetusolosuhteiden mukaisesti. Myyjä voi valtuuttaa kolmannet osapuolet toimittamaan Tavarat (mukaan lukien kuriiri- tai pakettipalvelut).
4.7 Tilauksen tekemisen yhteydessä Ostajan on varmistettava yhteystietojen oikeellisuus välttääkseen viivästykset ja väärinkäsitykset Tavaroiden toimittamisessa. Myyjä ja toimituskumppani eivät ole vastuussa Tavaroiden toimituksen viivästymisestä tai väärinkäsityksistä, jos viivästyminen tai väärinkäsitys johtuu Ostajan toimittamien puutteellisten tai virheellisten tietojen vuoksi.
4.8 Tavarat luovutetaan Ostajalle toimituslomakkeen perusteella. Ostajan on ennen Tavaran vastaanottamista ja toimituslomakkeen allekirjoittamista velvollisuus tutkia huolellisesti Tavaran pakkaus ja jos pakkaus on vaurioitunut, tehdä huomautus toimituslomakkeeseen. Jos pakkaus on viallinen tai jos Tavarat eivät vastaa Myyntisopimusta määrän tai tuotteen suhteen, Ostaja voi kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta ja/tai ilmoittaa heti Myyjän asiakaspalveluun osoitteessa support [at] voltride.com . Allekirjoittamalla toimituslomakkeen Ostaja tai Ostajan edustaja vahvistaa, että Tavaroiden toimitushetkellä pakkaus oli ehjä ja että hän on hyväksyy, että Tavarat eivät ole näkyvästi vaurioituneet ja että tilatut Tavarat toimitettiin hänelle.
4.9 Velvollisuus toimittaa Tavarat Ostajalle katsotaan täytetyksi toimitettaessa Tavarat Ostajalle tai tämän edustajalle. Edustajina pidetään Ostajan ilmoittamassa toimitusosoitteessa olevia aikuisia henkilöitä, jotka hyväksyvät Tavarat.
Tavaroiden tahattoman katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Ostajalle Tavaroiden toimitushetkellä. Jos Tavaroita ei voida toimittaa Ostajalle, koska Ostaja tai hänen täysi-ikäinen edustajansa ei ole läsnä toimituspaikassa, Ostaja vastaa kaikista toimituksen viivästymisestä johtuvista kustannuksista eikä Myyjä ole vastuussa mistään Tavaroiden toimituksen viivästymisestä.
4.10 Jos Ostaja on päättänyt noutaa Tavarat itse, mutta ei nouda Tavaroita 14 (neljäntoista) päivän kuluessa sovitusta Tavaroiden vastaanottamispäivästä, Ostajan katsotaan rikkoneen Myyntisopimusta eikä haluavan vastaanottaa Tavarat. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti irtisanoa Myyntisopimus ja vaatia vahingonkorvausta (esimerkiksi Tavaran varastointikustannukset) ja korvausta Myyjän aiheuttamista menetyksistä Ostajan etukäteen maksamilla summilla.
4.11 Myyjän on ilmoitettava Ostajalle kaikista toimitusajan tai muiden toimitusehtojen muutoksista tai mahdollisista toimitusrajoituksista tai  esteistä. Myyjällä on oikeus pidentää toimitusaikaa jopa 7 päivällä, jos Myyjästä riippumattomista objektiivisista syistä Tavaroiden toimittaminen viivästyy ilmoittamalla siitä Ostajalle.
4.12 Jos Tavarat voidaan toimittaa osittain (esimerkiksi jotkut Tavarat ovat varastossa, mutta osa ei), Myyjä voi suorittaa Myyntisopimuksen ja Tavarat voidaan toimittaa osittain.
4.13 Jos Ostaja menettää kiinnostuksensa Tavaroihin toimituksen viivästymisen vuoksi, Ostajalla on oikeus jättää Myyjälle hakemus Myyntisopimuksesta peruuttamiseksi, ja Myyjä on tällöin velvollinen palauttamaan ostohinnan, jonka Ostaja maksoi Myyjälle.

5 Peruuttamisoikeus

5.1 Tätä peruuttamismenettelyä ei sovelleta Osamaksusopimuksen peruuttamiseen. Osamaksusopimuksen peruuttaminen tapahtuu kyseisessä sopimuksessa määrätyn menettelyn mukaisesti.
5.2 Ostajalla on oikeus irtisanoa verkkokaupassa tehty Myyntisopimus syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa.
5.3 Palautettujen tuotteiden on oltava kokonaisia (mukaan lukien kaikki tuotepakkauksessa olevat tuotteet, kaapelit, käyttöohjeet jne.), käyttämättömiä ja alkuperäisessä pakkauksessaan.
5.4 Irtisanomisilmoitus on lähetettävä Myyjälle kirjallisesti Myyjän postiosoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen support [at] voltride.com 14 päivän kuluessa Tavaran vastaanottamisesta.
5.5 Ostajan on avattava tuotteen alkuperäinen pakkaus huolellisesti vahingoittamatta sitä. Jos pakkausta ei voida avata vahingoittamatta sitä, Ostajan on käytettävä menetelmää, jolla varmistetaan pakkauksen vaurioituminen mahdollisimman vähän. Tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi Ostaja käsittelee ja käyttää Tavaroita vain niin kuin kaupassa yleensä sallitaan. Jos Ostaja käyttää enemmän tavaroita kuin on tarpeen Tavaroiden luonteen ja toiminnan selvittämiseksi tai jos hän ei palauta Tavaroita alkuperäisissä pakkauksissaan ja alkuperäisessä kunnossaan, Ostaja vastaa Tavaroiden arvon alentumisesta. Myyjällä on oikeus esittää Tavaroiden arvon alenemisesta johtuvia vaatimuksia Ostajalle yhden kuukauden aikana Tavaran palautushetkestä.
5.6 Ostaja vastaa välittömistä kustannuksista (mukaan lukien postitus- ja toimituskulut), jotka liittyvät hänelle toimitettujen Tavaroiden palauttamiseen.
5.7 Jos palautettavat Tavarat ovat vaurioituneet ja tilanne johtuu Ostajan virheellisestä käytöstä, virheellisestä kokoamisesta tai purkamisesta tai muusta Ostajan toiminnasta, Myyjällä on oikeus korvata tavaroiden arvon alentuminen Ostajan maksamalla ja palautettavalla ostohinnalla. Jos Ostaja ei suostu kuittauksessa esitettyyn tavaroiden arvon alenemiseen, hänellä on oikeus käyttää riippumattoman asiantuntijan apua palautettavien tavaroiden arvon määrittämiseen tai syyllisen tunnistamiseen tilanteessa. Riippumattomasta asiantuntijasta aiheutuvat kustannukset jaetaan Ostajan ja Myyjän kesken, jollei toisen osapuolen asema ole selvästi perusteeton. Tällöin asianosainen, jonka kanta todettiin perusteettomaksi, velvoitetaan korvaamaan kustannukset.
5.8 Jos ostaja on irtisanoutunut sopimuksesta kohdan 5.2 nojalla, Myyjän on palautettava Ostajan maksama ostohinta, josta Myyjällä on oikeus vähentää kohdassa 5.7  tarkoitettujen tavaroiden arvon aleneminen ja kohdassa 5.9 tarkoitetut kustannukset 14 päivän kuluessa peruuttamishakemuksen vastaanottamisesta edellyttäen, että Ostaja on samana aikana palauttanut Tavarat myyjälle tai lähettänyt Myyjälle todistuksen Tavaroiden palauttamisesta. Palautusosoite on:
Telliskivi 57D, Tallinna, 10412, Viro. Voltride.com.
5.9 Jos Ostaja on valinnut muun toimitustavan kuin Myyjän tarjoaman halvimman toimitustavan, Myyjän ei tarvitse korvata Ostajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaisen toimitustavan kustannukset.

5.10 Edellä, kohdassa 5.2 tarkoitetun peruuttamisoikeuden tapauksessa Ostajalla on oikeus vaihtaa Tavarat Myyjän myymiin muihin Tavaroihin. Tällöin Ostajan ja Myyjän on kuitattava palautetusta tavarasta maksettu summa ja uusien tavaroiden myyntihinta samassa määrin. Osapuolen vaatimus, joka ylittää kuittauksen laajuuden, on täytettävä myyntisopimuksen mukaisesti.
5.11 Jos Ostaja irtisanoutuu myyntisopimuksesta Ehtojen kohdassa 5.2 esitetyn menettelyn mukaisesti, Ostajan katsotaan myös vetäytyneen tehdystä Osamaksusopimuksesta.
5.12 Peruuttamisoikeutta ei ole, jos:

a. Suljetussa pakkauksessa toimitetut Tavarat, jotka eivät sovellu palauttamiseen terveys- tai hygieniasyistä ovat avattu toimituksen jälkeen.

b. Tavarat ovat sinetöityjä ääni- tai videotallenteita tai sinetöityjä tietokoneohjelmistoja. Puhelinkortteja ei myöskään voida palauttaa, jos paketti on avattu toimituksen jälkeen.

c. Myyntisopimuksen kohde on lahjakortti ja sen sisältämä yksilöllinen koodi on jo käytetty.

5.13 Ympäristölle vaaralliset tarvikkeet, kuten paristot ja akut, joita tarvitaan Myyjän myymissä laitteissa, Voltride-jälleenmyyjät hyväksyvät ilmaiseksi. Suuret elektroniikkajätteet tulee viedä sopivaan jätteenkierrätysspisteeseen. Jätteiden kierrätyspisteiden sijainnit löytyvät täältä.

6 Osamaksu

6.1 Myyjän on tarjottava Ostajalle mahdollisuus lähettää sähköinen hakemus osamaksusopimuksen tekemisestä luotonantajalle, joka tarjoaa Osamaksua.
6.2 Myyjä välittää Ostajan Verkkokaupan kautta Myyjälle toimitetun hakemuksen Osamaksusopimuksen tekemisestä luotonantajalle tai, tarvittavien tietojen syöttämisen jälkeen Verkkokaupassa, ohjaa Ostajan Osamaksua tarjoavaan verkkoympäristöön, jossa Ostaja voi täyttää hakemuksen. Ostajan hakemusta Osamaksusopimuksen tekemisestä käsitellään tarjouksena luotonantajalle, joka tarjoaa Osamaksua, tarjouksen tekemiseksi Osamaksusopimusta varten. Myyjä ei saa tehdä Ostajan kanssa Osamaksua koskevaa sopimusta eikä hänellä ole mitään velvoitteita tai vastuuta Ostajalle.

6.3 Verkkokaupassa julkaistut Osamaksun maksuerät (mukaan lukien mahdollinen kuukausimaksu) ovat informatiivisia, eikä luotonantaja ole velvollinen ottamaan huomioon tällaisia tietoja tarjousta tehdessään.
6.4 Jos luotonantaja, joka tarjoaa Osamaksua, antaa myönteisen vastauksen Ostajan vaatimukseen (ts. tekee tarjouksen Osamaksua koskevasta sopimuksesta), luotonantajan on tehtävä Ostajan kanssa Osamaksusopimus  vastaavan luotonantajan verkkoympäristön kautta. Osamaksua koskeva sopimus tehdään luotonantajan ja Ostajan välillä.
6.5 Ostajan tekemässä Osamaksusopimuksessa ei ole 14 päivän peruutusoikeutta, mutta Ostaja voi käyttää irtisanoa luottosopimuksensa 14 päivän kuluessa Osamaksusopimuksen tekemisestä (velkalain 409 §). Jos Ostaja irtisanoo Osamaksusopimuksen mainitun 14 päivän kuluessa, hän voi myös irtisanoa Myyntisopimuksen saman määräajan kuluessa esittämällä Myyjälle hakemus irtisanoa Myyntisopimus Ehtojen kohdassa 5.2 esitetyssä muodossa ja tavalla.
6.6 Jos hyvityssumma on jo maksettu Myyjälle ennen Myyntisopimuksen irtisanomista, Myyjän taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet Ostajaa kohtaan siirtyvät luotonantajalle.

7 Valmistajan takuu ja vaatimusten esittäminen

7.1 Jos tavaroille annetaan valmistajan takuu, Myyjä sitoutuu noudattamaan takuun ehtoja ja korjaamaan tai korvaamaan vialliset Tavarat määritellyissä olosuhteissa.
7.2 Takuuvaatimuksen tai vaatimuksen esittämiseksi Ostajan on säilytettävä muun muassa ostoasiakirjat (lasku, sopimus, takuutodistus jne), jotka todistavat, että tavarat on ostettu Myyjän verkkokaupasta. Ilman myyntitodistusta Myyjä voi kieltäytyä käsittelemästä valitusta tai vaatimusta.
7.3 Tuotteisiin sovellettavat valmistajan Takuuehdot on esitetty Tavaroiden kuvauksessa ja Tavaroiden mukana olevissa takuuehdoissa. Takuuaika alkaa Myyntisopimuksen tekemisestä ja on voimassa Tavaroiden mukana seuraavassa takuusasiakirjassa ilmoitetun ajan. Takuuvaatimus perustuu Tavaroiden Myyntisopimuksen vahvistukseen.
7.4 Ellei takuuehdoissa toisin ilmoiteta:
7.4.1 valmistajan takuu oikeuttaa Ostajan takuuaikana vaatimaan Tavaroiden ilmaista korjaamista tai vaihtamista Tavaroiden takuuehdoissa määritellyin ehdoin;
7.4.2 Tavaroiden korjaamisen yhteydessä valmistajan takuuaikaa ei pidennetä korjauskaudella, vaan se on voimassa alun perin määritellyn ajan;
7.4.3 Tavaroiden korjaamisen yhteydessä tavaroihin korvattuihin osiin sovelletaan takuuta tuotteille alun perin myönnetyn takuuajan päättymiseen asti;
7.4.4 takuuaikana korvattujen Tavaroiden takuuaika päättyy, kun ostettuihin Tavaroihin alun perin myönnetty takuuaika päättyy.
7.5 Takuu ei kata tavaroiden mekaanisten vaurioiden aiheuttamia vikoja, neste-, kosteus-, lämpötila- ja muita vastaavia vaurioita, tavaroiden väärinkäytöstä johtuvia vikoja tai luonnollista kulumista ja muita takuuasiakirjassa mainittuja vikoja.

7.6 Takuusta johtuvien oikeuksien lisäksi Ostajalla on myös muita laista johtuvia oikeuksia. Jos sopimuksen kohde ei ole sopimuksen ehtojen mukainen, Ostaja voi luottaa lainmukaisiin oikeussuojakeinoihin.
7.7 Valmistajan takuun olemassaolosta riippumatta Ostajalla on oikeus tehdä vaatimus Tavaran vaatimustenvastaisuudesta (erityisesti valmistusvirheistä ja materiaalivikoista) kahden vuoden kuluessa Tavaran vastaanottamisesta. Jos Tavaroissa ilmenee vika ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, sen oletetaan olevan olemassa Myyntisopimuksen tekohetkellä, ja Myyjän on määritettävä vian syy.
7.8 Vian ilmetessä Ostajan on ilmoitettava tästä välittömästi Myyjälle sähköpostitse support [at] voltride.com ja toimitettava seuraavat tiedot:
7.8.1 nimi ja yhteystiedot;
7.8.2 ilmoituksen jättöpäivä;
7.8.3 vian kuvaus ja todennäköinen syy;
7.8.4 vaatimus Myyjältä;
7.8.5 Myyntisopimuksen numero tai muu todistus takuusta.
7.9 Ilmoitus on lähetettävä viipymättä, mutta viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Tavarat ovat olleet sopimuksen vastaisia. Tämän määräajan noudattamatta jättäminen johtaa siihen, että Ostaja menettää oikeuden vaatia Myyjää korjaamaan tai korvaamaan tavarat.
7.10 Mikäli vialliset Tavarat korvataan, Myyjällä on oikeus vaatia Ostajaa palauttamaan vialliset Tavarat.
7.11 Viallisten Tavaroiden korvaamisesta aiheutuvista kustannuksista (mukaan lukien toimituskulut) vastaa Myyjä.
7.12 Jos vika johtuu Tavaroista (esimerkiksi tavarat ovat vialliset tai tavarat ovat vaurioituneet kuljetuksen aikana), Myyjän on korjattava vialliset Tavarat. Tavaroiden korjaamisen sijasta Myyjä voi korvata Tavarat samanlaisella Tavaralla. Jos Tavaran korjaaminen tai korvaaminen ei ole mahdollista tai epäonnistuu tai jos Myyjä perusteettomasti kieltäytyy korvaamasta Tavaroita tai ei tee sitä kohtuullisen ajan kuluessa ilmoitettuaan hänelle vaatimustenvastaisuudesta, Ostajalla on oikeus irtisanoa Myyntisopimus ja palauttaa Tavarat myyjälle. Myyjä sitoutuu palauttamaan Ostajalle Myyntisopimuksessa maksetun ostohinnan 14 päivän kuluessa perustelun irtisanomispyynnön vastaanottamisesta.
7.13 Myyjä ei ole vastuussa:
7.13.1 ostajan aiheuttamista Tavaran vahingoista;
7.13.2 tavaroiden virheellisestä varastoinnista tai käytöstä johtuvista vahingoista;
7.13.3 Tavaran luonnollisen fysikaalisen muutoksen aiheuttamista vahingoista;
7.13.4 Tavaran sopimattomuudesta Ostajalle, jos sopimattomuus ei johdu Tavaran virheestä;
7.13.5 muissa tapauksissa, jotka säädetään laissa ja Myyntisopimuksessa.
7.14 Jos Myyntisopimuksen mukaiset velvoitteet voidaan suorittaa osittain ja kohdissa 4.13 tai 7.12 tarkoitettu tapahtuma tapahtui vain joidenkin Tavaroiden osalta, Ostaja voi irtisanoa Myyntisopimuksen vain kyseisten Tavaroiden tai kyseisen valmistajan Tavaroiden suhteen. Tässä tapauksessa koko Myyntisopimuksen peruuttaminen ei ole sallittua.

8 Vastuun rajoittaminen ja riitojen ratkaiseminen

8.1 Myyjä ei missään tapauksessa ole vastuussa:
8.1.1 kolmansien osapuolten mahdollisesti aiheuttamiin virheisiin, jotka vaikuttavat tekniikkaan tai johtavat tilanteeseen, jossa rahansiirto tai pankkilinkki tai luottokorttimaksu ja näin ollen Myyntisopimuksen tekeminen voivat epäonnistua. Jos rahojen siirrossa, pankkilinkillä tai luottokorttimaksulla on ongelmia, Ostajan on ilmoitettava tästä Myyjälle välittömästi;
8.1.2 Ostajalle aiheutuneista vahingoista, jos toinen henkilö käyttää Ostajan henkilöllisyyttä.
8.2 Osapuolten vastuuta rajoitetaan, jos rikkomus johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este on olosuhde, johon osapuoli ei voinut vaikuttaa, ja jota osapuolen ei voinut kohtuudella olettaa ottavan huomioon tai välttämään sitä Myyntisopimuksen tekemisen yhteydessä. Osapuolen on ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen tapahtumisesta ja velvoitteen laiminlyönnistä viipymättä, mutta viimeistään kolmen päivän kuluessa tapahtumasta tai tietäen siitä, jos jälkimmäinen tapahtui myöhemmin. Sen jälkeen osapuolet sopivat vähentävänsä sitoumusten soveltamisalaa ottaen huomioon ylivoimaisen esteen vaikutuksen niiden kykyyn täyttää velvollisuutensa.
8.3 Myyjä ei ole vastuussa tavaroiden toimituksen viivästymisestä tai väärinkäsityksistä, jos viivästyminen tai väärinkäsitys johtuu Ostajan tilauksen yhteydessä toimittamien tietojen epätarkkuudesta tai virheellisyydestä tai Ostajan omasta vastaanottamisen viivästymisestä, joka sisältää mutta ei rajoitu siihen, että Myyntisopimuksessa ei ole Ostajan puolesta sopivaa vastaanottajaa Tavaroiden toimituspaikassa määräajassa.
8.4 Myyjä ei missään tapauksessa korvaa Ostajalle mahdollisesti aiheutuneita taloudellisia tai aineettomia vahinkoja tai kolmansille osapuolille aiheutuneita vahinkoja, samoin kuin välillisiä vahinkoja (esimerkiksi tulonmenetyksiä).

8.5 Myyjä ei korvaa Ostajalle vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että Ostaja on ottanut Tavaransa suhteen vastuunsa kolmansille osapuolille.
8.6 Myyjä ei korvaa Ostajalle vahinkoja, jotka aiheutuvat toimitusaikojen, hintojen ja muiden ehtojen muutoksista.
8.7 Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka Ostajalle on aiheutunut siitä, että Myyjä on käyttänyt irtisanomisoikeuttaan Myyntisopimukseen.
8.8 Riitojen ratkaisemiseksi Ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä toimivaltaiseen valvontaviranomaiseen, joka on kansallinen kuluttajansuojavirasto, osoite Pronksi 12, 10117 Tallinn, sähköposti: info@tarbijakaitseamet.ee. Kuluttajariitalautakunnalla on toimivalta ratkaista Ostajan ja Myyjän välisestä sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät ole pystyneet ratkaisemaan sopimuksella. Valituksen käsittely komiteassa on osapuolille ilmaista. Lisätietoja valitusten ratkaisemisesta löytyy osoitteesta https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon
8.9 Myyntisopimuksen tekemisestä ja toteuttamisesta johtuvat riidat ratkaistaan neuvotteluin. Jos sopimukseen ei päästä, osapuolet ratkaisevat keskenään erimielisyyden Viron Harjun tuomioistuimessa. Ostajalla on myös oikeus valittaa kuluttajansuojavirastoon.

9 Muut ehdot

9.1 Ostaja vahvistaa, että hän:
9.1.1 on henkilö, jolla on oikeuskelpoisuus suorittaa Verkkokaupassa tarjottuja tapahtumia;
9.1.2 on tietoinen ja hyväksyy sen, että tilauksen tekeminen ja tilauksen maksaminen Verkkokaupassa johtaa sitovan Myyntisopimuksen tekemiseen;
9.1.3 on tietoinen ja hyväksyy sen, että Myyjällä on oikeus tallentaa Ostajan henkilötietoja ja käsitellä Ostajan henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön ja Ehtojen mukaisesti;
9.1.4 ymmärtää täysin ja ilman vaikeuksia kaikkia näiden Ehtojen ehtoja ja ymmärtää täysin, että Verkkokaupan käyttö voi johtaa hänelle oikeudellisesti sitoviin velvoitteisiin.
9.2 Ostaja sitoutuu:
9.2.1 toimittamaan Tavaroiden ostoprosessissa täysin tarkkoja henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien tilausta tehdessä hänen täydellisen ja oikean nimensä, oikean syntymäajan ja voimassa olevan sähköpostiosoitteen;
9.2.2 vastaamaan kaikesta toiminnasta, joka suoritetaan hänen henkilöllisyytensä perusteella tai hänen IP-osoitteessaan;
9.2.3 sitoutuu olemaan käyttämättä Verkkokauppaa laittomasti tai toimimasta hyvän moraalin vastaisesti (mukaan lukien toisen henkilön henkilöllisyyden laiton käyttö);
9.2.4 estämään alaikäisiä ja muita henkilöitä, joita laki kieltää tai rajoittaa tekemästä liiketoimia, käyttämästä toisen ihmisen identiteettiään.

9.3 Verkkokauppa ja kaikki sen sisältö, mukaan lukien käytetty ohjelmisto, verkkosivustografiikka, suunnittelu, teksti, kuvat, tavaramerkit jne, ovat Myyjän immateriaalioikeuksia tai immateriaalioikeuksia, joita Myyjä käyttää lisenssillä. Kaikki edellä oleva on erillinen immateriaalioikeuksien aihe, jota Ostajalla ei ole missään tapauksessa oikeutta käyttää ilman Myyjän kirjallista lupaa.
9.4 Tarjoakseen omia tavaroitaan Myyjän Verkkokaupan kautta, Tavaroiden valmistajat ja toimittajat ovat antaneet Myyjälle oikeuden käyttää tavaramerkkiään, Tavaroiden kuvauksia, valokuvia ja muuta omaisuutta, jota voidaan pitää näiden henkilöinen immateriaalioikeutena.
9.5 Tavaroiden hinnat ja saatavuus voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tässä tapauksessa Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä myynnistä ja palauttaa rahat Ostajan tililleen kohtuullisen ajan kuluessa.
9.6 Myyjällä on oikeus kieltäytyä myynnistä, jos Tavaroissa on ilmennyt jokin seuraavista ongelmista: hinnan tai kuvauksen syöttämisessä on tapahtunut inhimillinen virhe tai järjestelmässä on tekninen virhe (esimerkiksi jos tuote maksaa 1000 €) myydään 100 €, se on ilmeinen virhe). Tuotetta, jolla on tällainen virhe, ei Myydä tähän hintaan.
9.7 Tuotetietoja tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Tiedot ovat ehkä päivitetty Ostajan viimeisimmän vierailun jälkeen. Valmistajan datakorttien puutteiden vuoksi Myyjällä voi olla epätarkkuuksia Verkkokaupan tuotetiedoissa. Tässä tapauksessa Myyjä ei ota vastuuta tuotetietojen oikeellisuudesta. Suosittelemme kuitenkin, että Ostaja tarkistaa tuotetietojen oikeellisuuden ottamalla yhteyttä Myyjän asiakaspalveluun numeroon 6004099 ennen oston tekemistä.
9.8 Tietojen vaihto Ostajan ja Myyjän välillä verkkosivuston ilmoituksista ja Myyntisopimuksesta tapahtuu sähköisessä muodossa Verkkokaupassa toisilleen julkaistavien sähköpostiosoitteiden kautta tai julkaisemalla tietoja Verkkokaupassa. Osapuolen katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen, jos se on lähetetty toisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen tai julkaistu Verkkokaupassa. Ilmoitukset voidaan lähettää myös Ostajalle kirjallisesti Myyntisopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen tai Myyjälle hänen viralliseen postiosoitteeseensa.
9.9 Voimassa olevat Ehdot esitetään Verkkokaupassa tavalla, joka antaa Ostajalle mahdollisuuden tallentaa ne omaan tietokoneeseensa ja toistaa ne myöhemmin. Myyjä säilyttää kaikkien Ehtojen versioiden tekstin. Vaikka Myyjä voi muuttaa Ehtojen säännöksiä ajoittain, Ehtojen aiemmat versiot pysyvät Ostajien saatavilla. Jotta saataisiin Ehtojen aikaisempi versio, Ostajan on lähetettävä vastaava pyyntö myyjälle.

10 Sopimusehtojen nykyinen versio

10.1 10.1 Tämä ehtojen versio on hyväksytty ja se on voimassa 01.09.2019 alkaen.